Stredoslovenský zväz ľadového hokeja
Partizánska cesta č. 93, 974 01 Banská Bystrica,
Zápis č. 12/2017-2018
z hlasovania per - rollam Disciplinárnej komisie Stredoslovenského zväzu
ľadového hokeja /ďalej len DK SsZĽH/ v Banskej Bystrici dňa 14.03.2018.
Rozhodnutie: 12-1/17- 18
a) DK SsZĽH trestá hráča HK Brezno Štefana Makušu č. RP 31051 zastavením činnosti
nepodmienečne na 3 /tri/ majstrovské stretnutia od 08.03.2018 za zosmiešňovanie
výkonu rozhodcov /TH/ v majstrovskom stretnutí I. ligy starších žiakov č. 7438
družstiev MsHKM Žilina - HK Brezno zo dňa 07. 03. 2018 podľa DP SZĽH, Hlava 1,
článok 6, ods. 6.1 / 6.1.1.
b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.
c) DK SsZĽH ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 22. 03. 2018 poplatok 6,70 € za
prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa
Rozpisu súťaží SsZĽH 2017 / 2018, II. Ustanovenia, bod č. 3.
d) Na vedomie :
- Matrika SZĽH
Rozhodnutie: 12-2/17- 18
a) DK SsZĽH trestá trénera HK Brezno Mgr. Jána Cpina pokutou 20 € za hrubé
protestovanie a kritizovanie rozhodcov /OK/ v majstrovskom stretnutí I. ligy starších
žiakov č. 7438 družstiev MsHKM Žilina - HK Brezno zo dňa 07. 03. 2018 podľa DP
SZĽH, Hlava 1, článok 7, ods. 7.1 / 7.1.1.
b) Splatnosť pokuty je do 22.03.2018.
c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.
d) DK SsZĽH ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 22. 03. 2018 poplatok 8,30 € za
prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému trénerovi podľa
Rozpisu súťaží SsZĽH 2017 / 2018, II. Ustanovenia, bod č. 3.
Poučenie:
Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet
SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní od doručenia
rozhodnutia.
Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa v zmysle
DP SZĽH.
Ing. Ľuboš Jakubec

Zápis č. 12/2017-2018

z hlasovania per - rollam Disciplinárnej komisie Stredoslovenského zväzu
ľadového hokeja /ďalej len DK SsZĽH/ v Banskej Bystrici dňa 14.03.2018.

Rozhodnutie: 12-1/17-18

a) DK SsZĽH trestá hráča HK Brezno Štefana Makušu č. RP 31051 zastavením činnosti nepodmienečne na 3 /tri/ majstrovské stretnutia od 08.03.2018 za zosmiešňovanie výkonu rozhodcov /TH/ v majstrovskom stretnutí I. ligy starších žiakov č. 7438 družstiev MsHKM Žilina - HK Brezno zo dňa 07. 03. 2018 podľa DP SZĽH, Hlava 1, článok 6, ods. 6.1 / 6.1.1.

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.

c) DK SsZĽH ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 22. 03. 2018 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2017 / 2018, II. Ustanovenia, bod č. 3.

d) Na vedomie :

- Matrika SZĽH

Rozhodnutie: 12-2/17-18

a) DK SsZĽH trestá trénera HK Brezno Mgr. Jána Cpina pokutou 20 za hrubé protestovanie a kritizovanie rozhodcov /OK/ v majstrovskom stretnutí I. ligy starších žiakov č. 7438 družstiev MsHKM Žilina - HK Brezno zo dňa 07. 03. 2018 podľa DP SZĽH, Hlava 1, článok 7, ods. 7.1 / 7.1.1.

b) Splatnosť pokuty je do 22.03.2018.

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.

d) DK SsZĽH ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 22. 03. 2018 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému trénerovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2017 / 2018, II. Ustanovenia, bod č. 3.

Poučenie:

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa v zmysle DP SZĽH.

 

Ing. Martin  Číž,  v. r.                                                                                                      Ing. Ľuboš  Jakubec

predseda DK  SsZĽH                                                                                          regionálny rozvojový manažér SsZĽH


Aktualizované ( Nedeľa, 18 Marec 2018 22:15)