Zápis č. 11/2017-2018

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 07.03.2018

Rozhodnutie: 11-1/17-18

  1. a) DK SsZĽH ukladá HC Lučenec uhradiť do 15.03.2018 na SsZĽH pokutu 50,00 € podľa DP SZĽH, Hlava II, článok 22/22.1.1.1 z dôvodu porušenia ustanovenia článku 7.6./7.6.1.1 SP SZĽH – samovoľné preloženie majstrovských stretnutí I. ligy mladších žiakov družstiev HC Lučenec – HK Brezno č. 6416/5416 zo dňa 28.02.2018 bez oznámenia riadiacemu orgánu súťaží (SsZĽH) a delegovaným rozhodcom uvedených stretnutí.
  1. b) DK SsZĽH ukladá HC Lučenec uhradiť do 15.03.2018 úhrady odmien delegovaným rozhodcom na majstrovské stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6416/5416 dňa 28.02.2018 a to:

-          Patrikovi Sarvašovi: 2 x 18 € = 36 €

-          Michalovi Slávikovi: 2 x 18 € = 36 €

Na vedomie: KR SzZĽH

  1. c) DK SsZĽH ukladá HC Lučenec a HK Brezno predložiť na SsZĽH dohodu na dohrávku majstrovských stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 6416/5416 do 15.03.2018 s povinnosťou odohrať stretnutia do 31.03.2018.

 

Rozhodnutie: 11-2/17-18

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Petrovi Kubalovi uhradiť na SsZĽH do 15.03.2018 pokutu v sume 18,00 € podľa DP SZĽH, Hlava I, čl. 38/38.1.1 z dôvodu oneskoreného odoslania zápisov z majstrovských stretnutí I. ligy starších žiakov č. 8413/7413 družstiev MŠK Púchov – MšHKM Žilina zo dňa 24.02.2018, zápisy odoslané dňa 04.03.2018.


Rozhodnutie: 11-3/17-18

DK SsZĽH na základe zápisu o stretnutí z majstrovského stretnutia II. Ligy starších žiakov č. 11092 HK ALTIS Námestovo – MHK Dolný Kubín zo dňa 21.02.2018, upozorňuje hokejové kluby v pôsobnosti SsZĽH na dodržiavanie ustanovenia Pravidla č. 26 Pravidiel ľadového hokeja, o používaní technického vybavenia funkcionárom tímu, ktorý je počas stretnutia na hráčskej lavici alebo v jej blízkosti.


Poučenie:

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa v zmysle DP SZĽH.

 

 

Ing. Martin  Číž,  v. r.                                                                                                      Ing. Ľuboš  Jakubec

predseda DK  SsZĽH                                                                                          regionálny rozvojový manažér SsZĽH


 

Aktualizované ( Nedeľa, 18 Marec 2018 22:13)