Zápisnica  č. 3

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  04.12.2015.

Súťažná komisia SsZĽH :

1) Rozhodla, že pre majstrovské stretnutia 20. kola vyžrebované na 09.01.201621. kola vyžrebované na 16.01.2016 I. ligy starších žiakov – 9. a  8. ŠHT, nevydá súhlas na predohrávky a  nevydá tiež súhlas na zmenu úradného začiatku stretnutia. Stretnutia nariaďuje odohrať podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015/2016 a to :

 

 

a)  9. ŠHT –  20.kolo: sobota  09.01.2016 o 09:00 hod.

b)  8. ŠHT  –  20.kolo: sobota  09.01.2016 o 11:30 hod.


c)  9. ŠHT - 21. kolo : sobota  16.01.2016 o 09:00 hod.

MHA Martin        : sobota  16.01.2016 o 10:00 hod.


d)  8. ŠHT -  21. kolo :  sobota 16.01.2015  o 11:30 hod.

MHA Martin          :  sobota  16.01.2016  o 12:30 hod.

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

 

Baltazár  L a c a,   v. r.                                                              Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                     sekretár SsZĽH