II. časť - nadstavba


































1.   kolo:  sobota   24. 01. 2015
9.
8.
2.   kolo:  sobota  31. 01. 2015
9.
8.

 

 

9265 / 8265 L. Mikuláš - voľno
:


:

9268 / 8268 voľno - Lučenec
:


:

9266 / 8266 Púchov - Partizánske 4 : 6
4 : 3
9269 / 8269 Partizánske - Brezno 11
: 0

2
: 4

9267 / 8267 Brezno - Lučenec 5 : 3
4 : 6
9270 / 8270 L. Mikuláš - Púchov 4 : 4
5 : 11
























3.   kolo:  sobota  07. 02. 2015
9.
8.
4.   kolo:  sobota  14. 02. 2015
9.

 

8.



9271 / 8271
Púchov
-
voľno








9274 / 8274 voľno - Partizánske
:


:

9272 / 8272    Brezno        -
L. Mikuláš
6
:
7

4
:
5

9275 / 8275 L. Mikuláš - Lučenec 7
: 1

12
: 2

9273 / 8273 Lučenec
- Partizánske
1
: 7

1
: 12

9276 / 8276 Púchov - Brezno 5
: 0

10
: 3

























5. kolo: sobota 21. 02. 2015


9.


8.

6.  kolo:  sobota  28. 02. 2015


9.


8.

9277 / 8277 Brezno - voľno
:


:

9280 / 8280 voľno - L. Mikuláš
:


:

9278 / 8278 Lučenec - Púchov
:

0
: 7

9281 / 8281 Partizánske - Púchov 5
: 0

1
: 7

9279 / 8279 Partizánske - L. Mikuláš 3
: 3

4
: 2

9282 / 8282 Lučenec - Brezno 6
: 12

1
: 8

























7. kolo:  sobota  07. 3. 2015

9.



8.


8.  kolo:  sobota  14. 3. 2015

9.


8.


9283 / 8283 Lučenec - voľno
:


:

9286 / 8286 voľno - Púchov
:


:

9284 / 8284 Brezno - Partizánske 8
: 6

8
: 7

9287 / 8287 L. Mikuláš - Brezno 5
: 0

6
: 1

9285 / 8285 Púchov - L. Mikuláš 6
: 3

7
: 2

9288 / 8288 Partizánske - Lučenec 10
: 0

11
: 3

























9. kolo:  sobota  21. 3. 2015


9.



8.


10.  kolo:  sobota  28. 3. 2015


9.



8.


9989 / 8989 Partizánske - voľno
:


:

9292 / 8292 voľno - Brezno
:


:

9290 / 8290 Lučenec - L. Mikuláš 2
: 3

3
: 11

9293 / 8293 Púchov - Lučenec 6
: 3

14
: 0

9291 / 8291 Brezno - Púchov 7
: 4

1
: 3

9294 / 8294 L. Mikuláš - Partizánske 4
: 1

12
: 2

















































Aktualizované ( Pondelok, 30 Marec 2015 07:38)