II. časť - nadstavba
1.   kolo:  sobota   24. 01. 2015
9.
8.
2.   kolo:  sobota  31. 01. 2015
9.
8.
9385 / 8385 Martin - Košice 5 : 5
3 : 2
9388 / 8388 Košice - Prešov 7 : 5
6 : 5
9386 / 8386 B.Bystrica - Sp. N. Ves 3 : 3
3 : 1
9389 / 8389 Sp. N. Ves - Poprad 2
: 4

2
: 7
9387 / 8387 Poprad - Prešov 7 : 4
6 : 2
9390 / 8390 Martin - B. Bystrica 12 : 1
1 : 83.   kolo:  streda  19. 02. 2015
9.
8.
4.   kolo:  sobota  14. 02. 2015
9.
8.
9391 / 8391 B.Bystrica - Košice 1
: 8

1
: 8

9394 / 8394 Košice - Sp. N. Ves 8
: 2

2
: 1
9392 / 8392 Poprad - Martin 7
: 4

8
: 2

9395 / 8395 Martin - Prešov 3
: 4

8
: 3
9393 / 8393 Prešov - Sp. N. Ves 6
: 5

5
: 5

9396 / 8396 B. Bystrica - Poprad 2
: 5

2
: 75. kolo: sobota 21. 02.2015


9.


8.

6.  kolo: sobota  28. 02. 2015


9.


8.
9397 / 8397 Poprad - Košice 2
: 4

4
: 4

9400 / 8400 Košice - Martin 4
: 0

2
: 3
9398 / 8398 Prešov - B.Bystrica 4
: 1

7
: 3

9401 / 8401 Sp. N. Ves - B.Bystrica 5
: 3

7
: 4
9399 / 8399 Sp. N. Ves - Martin 5
: 6

4
: 1

9402 / 8402 Prešov - Poprad 2
: 6

3
: 57.  kolo:  sobota 07. 3. 2015


9.


8.


8.  kolo:  sobota  14. 3. 2015

9.


8.

9403 / 8403 Prešov - Košice 2
: 4

2
: 5

9407 / 8407 Košice
- B. Bystrica
7
: 4

4
: 1
9404 / 8405 Poprad
- Sp. N. Ves
6
: 3

10
: 1

9408 / 8408 Martin
- Poprad 3
: 4

7
: 2
9405 / 8405 B. Bystrica
- Martin
0
: 9

6
: 7

9286 / 8286 Sp. N. Ves
- Prešov 3
: 3

5
: 39. kolo:  sobota  21. 3. 2015


9.8.


10. kolo:  sobota  28. 3. 2015


9.8.

9409 / 8409 Sp. N. Ves - Košice 3
: 3

2
: 0

9412 / 8412 Košice - Poprad
8
: 4

2
: 6
9410 / 8410 Prešov - Martin 3
: 7

1
: 5

9413 / 8413 B.Bystrica - Prešov 1
: 7

2
: 4
9411 / 8411 Poprad - B.Bystrica 9
: 5

7
: 3

9414 / 8414 Martin - Sp. N. Ves 5
: 2

7
: 2


Aktualizované ( Streda, 02 Spetember 2015 11:49)