Zápisnica  č. 4

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 18.12.2014.

Súťažná komisia SsZĽH :

 

1) Prerokovala žiadosť MHK Dubnica nad Váhom o zmenu hracieho dňa a úradného začiatku majstrovských stretnutí v domácom prostredí  Orange II. ligy starších žiakov a II. ligy mladších žiakov a rozhodla takto :

a) schválila s účinnosťou od 18.01.2015 zmenu hracieho dňa a úradného začiatku pre :

- Orange II. liga starších žiakov       :          nedeľa  o  08:30 hod.

-               II. liga mladších žiakov    :          nedeľa  o  11:00 hod.


2) Rozhodla, že pre majstrovské stretnutia 20. kola vyžrebované na 10.01.2014 a 21. kola vyžrebované na 17.01.2015 Orange I. ligy starších žiakov – 9.  a 8. ŠHT, nevydá súhlas na predohrávky a nevydá tiež súhlas na zmenu úradného začiatku stretnutia. Stretnutia sa musia odohrať podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014/2015 a to :

 

a) 9. ŠHT20.kolo: sobota 10.01.2015 o 09:00 hod.

MHA Martin : sobota 10.01.2015 o 10:00 hod.

b)  8. ŠHT -  20.kolo: sobota 10.01.2015 o 09:00 hod.

MHA Martin : sobota 10.01.2015 o 12:30 hod.


c) 9. ŠHT - 21. kolo : sobota 17.01.2015 o 09:00 hod.

d) 8. ŠHT -  21. kolo : sobota 17.01.2015 o 11:30 hod.

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať do 15 dní, odo dňa  doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle SP SZĽH, čl. 66.


Baltazár   L a c a   v. r.                                                     Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                          sekretár SsZĽH