Zápisnica  č. 22 ;

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  04.4.2013.

Súťažná komisia SsZĽH :

1. a) Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry pre mladších  žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2012 / 2013, str. 85,86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na majstrovské stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dubnica nad Váhom hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7330 zo dňa 27.02.2013 družstiev MsHK Žilina, a.s. – MHK Dubnica nad Váhom výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MsHK Žilina, a.s. z dôvodu, že družstvo MHK Dubnica nad Váhom nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

2. Ukladá MHK Dubnica nad Váhom uhradiť do 18.4.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7330 družstiev MsHK Žilina, a.s.  – MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 27.02.2013.

3.a) Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry pre mladších  žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2012 / 2013, str. 85,86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na majstrovské stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dolný Kubín hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7358 zo dňa 19.03.2013 družstiev HK ALTIS Námestovo – MHK Dolný Kubín výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK ALTIS Námestovo z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

4. Ukladá MHK Dolný Kubín výsledkom uhradiť do 18.4.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7358 družstiev HK ALTIS Námestovo – MHK Dolný Kubín zo dňa 19.03.2013.

 

5. ) Na základe rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov     kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu trestá družstvá mladších žiakov / 6. ŠHT / HK 95 Považská Bystrica / hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6352 zo dňa 23.03.2013 družstiev HK 95 Považská Bystrica – HC Lučenec, výsledok dosiahnutí na ľadovej ploche 5:11 zostáva v platnosti v zmysle SP SZĽH, čl. 56 a priznaním 2 bodov v prospech    družstva HC Lučenec z dôvodu, družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 12 hráčmi kategórie P I. : Július Bubela RP 26100, Boris Hrubo RP 25827, Lukáš Urbánek RP 24767, Jaroslav Michalík RP 27727, Peter Mako RP 24768, Sebastián Martinka RP 26201, Marko Stacha RP 25223, Samuel      Mikušík RP 26103, Juraj Andraško RP 24765, Daniel Ščasník RP 27724, Šimon Latkóczy RP 26240, Filip Kalivoda RP 25829.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

 

6. ) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 18.4.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6352 zo dňa 23.03.2013.

 

7.a) Na základe rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu trestá družstvo mladších žiakov / 6. ŠHT MHK Dolný Kubín / hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6353 zo dňa 23.03.2013 družstiev HK Brezno - MHK Dolný Kubín výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubína nastúpilo na stretnutie s 9 hráčmi kategórie P I. : Michal Fačko RP 25340, Daniel Zajac RP 27117, Kevin Jendroľ RP 25348, Ľubomír Hojo RP 25341, Matúš Kopilec RP 27118, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan RP 24793, Rene Goldschmied RP 26750, Ladislav Kuriš RP 26224.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

 

8.) Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 18.4.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6353 zo dňa 23.03.2013.

9.a) Na základe rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu trestá družstvo mladších žiakov / 6. ŠHT MHK Dolný Kubín / hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6358 zo dňa 20.03.2013 družstiev MHK Dolný Kubín – MŠK Púchov, s.r.o. výsledkom 0:5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠK Púchov, s.r.o.  z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubína nastúpilo na stretnutie s 9 hráčmi kategórie P I. : Michal Fačko RP 25340, Matúš Kopilec  RP 27118, Daniel Zajac RP 27117, Kevin Jendroľ RP 25348, Ľubomír Hojo RP 25341, Matúš Kopilec RP 27118, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan, Ladislav Kuriš RP 26224.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

10.) Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 18.4.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 za  prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa  I. ligy mladších žiakov č. 6358 zo dňa 20.03.2013.

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

 

 

 

Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH