Z á p i s   č. 19 / 2 0 1 2– 2 0 1 3

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  07. 03. 2013.

Rozhodnutie : 19 – 1/12-13

Ukladá uhradiť  HK 95 Považská  Bystrica  do 28.03.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00  € / 5. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie smernice o povinnom striedaní  pre mladších žiakov v majstrovskom stretnutí   Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6334 družstiev MŠK Púchov, s.r.o. HK 95 Považská Bystrica zo dňa 02.03.2013. Družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi a s 1 brankárom.

 

Rozhodnutie : 19 – 2/12-13

Ukladá uhradiť HK 95 Považská Bystrica do 28.03.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 € / 6 porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu v  majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6317   družstiev HK 95 Považská Bystrica – MHK Dolný Kubín Púchov, s.r.o. zo dňa 16.02.2013 z dôvodu , že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie   s 11 hráčmi P I. . Július Bubela RP 26100, Boris Hrubo RP 25827, Lukáš Urbánek RP 24767, Jaroslav Michalík RP 27727, Peter Mako RP 24768, Sebastián Martinka RP 26201, Marko Stacha RP 25223, Samuel Mikušík RP 26103, Juraj Andraško RP 24765, Dominik Markovič RP 25826, Daniel Ščasník RP 27724 a s 1 hráčom kategórie P II. : Branislav Hoferica RP 27723.

Rozhodnutie: 19 – 3/12-13 :

Ukladá  MHK Dolný Kubín uhradiť do 28.03.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 €/ 18.porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6317 družstiev HK 95 Považská Bystrica - MHK Dolný Kubín zo dňa 16.02.2013. Družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie so 9 hráčmi kategórie P I. : Kevin Jendroľ RP   25348, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan RP 24793, Rene Goldschmied RP 26750, Michal Fačko RP 25340, Ladislav Kuriš RP 26224 Matúš Kopilec RP 27118, Daniel Zajac RP 27117, Ľubomír Hojo RP 25341 a s 2 hráčmi kategórie P II. : Dominik Huba RP 26221, Miroslav Papán RP 26218.

 

Rozhodnutie: 19 – 4/12-13 :

Ukladá  MHK Dolný Kubín uhradiť do 28.03.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 €/ 19.porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6328 družstiev HK Púchov, s.r.o - MHK Dolný Kubín zo dňa 26.02.2013. Družstvo MHK Dolný Kubín na   stretnutie nastúpilo na stretnutie so 8 hráčmi kategórie P I. : Kevin Jendroľ RP 25348, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan RP 24793, Rene Goldschmied  RP 26750, Ladislav Kuriš RP 26224, Matúš Kopilec RP 27118, Daniel Zajac RP 27117, Michal Fačko RP 25340 a so 4 hráčmi kategórie P  II.: Dominik Huba RP 26221, Michal Kopičák RP 27299, Miroslav Papán RP 26218, Tomáš Telúch RP 25904.

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                               sekretár  SsZĽH