Zápisnica  č. 19

 

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 07.03.2013.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.a) Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry pre mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise  SZĽH 2012 / 2013, str. 81 - 84, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na majstrovské stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / HK 95 Považská Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6334 zo dňa 02.03.2013 družstiev MŠK Púchov, s.r.o. –  HK 95 Považská Bystrica , výsledok 9:2 dosiahnutí na ľadovej ploche zostáva v platnosti v zmysle SP SZĽH, čl. 56 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠK Púchov, s.r.o., z dôvodu, že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi a s 1 brankárom.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

2.) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 28.03.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6334 družstiev MŠK Púchov, s.r.o. - HK 95 Považská Bystrica zo dňa 02.03.2013.

3.a) Na základe rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu trestá družstvá mladších žiakov / 6. ŠHT MHK Dolný Kubín a HK 95 Považská Bystrica / hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením obojstranného kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6317 zo dňa 16.02.2013 družstiev HK 95 Považská Bystrica - MHK Dolný Kubín výsledkom 0:5, bez priznania bodov z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubína nastúpilo na stretnutie s 9 hráčmi kategórie P I. : Kevin Jendroľ RP 25348, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan RP 24793, Rene Goldschmied RP 26750, Michal Fačko RP 25340, Ladislav Kuriš RP 26224 Matúš Kopilec RP 27118, Daniel Zajac RP 27117, Ľubomír Hojo RP 25341 a s 2 hráčmi kategórie P II. :   Dominik Huba RP 26221, Miroslav Papán RP 26218.

Družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 11 hráčmi kategórie P I. . Július Bubela RP 26100, Boris Hrubo RP 25827, Lukáš Urbánek RP 24767, Jaroslav Michalík RP 27727, Peter Mako RP 24768, Sebastián Martinka RP 26201, Marko Stacha RP 25223, Samuel Mikušík RP 26103, Juraj Andraško RP 24765, Dominik Markovič RP 25826, Daniel Ščasník RP 27724 a s 1 hráčom kategórie P II. : Branislav Hoferica RP 27723.-

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

4.) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 28.03.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6317 zo dňa 16.03.2013.

5.) Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 28.03.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6317 zo dňa 16.02.2013.

6. a) Na základe rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu trestá družstvo mladších žiakov / 6. ŠHT / MHK Dolný Kubín hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská  sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6328 zo dňa 26.02.2013 družstiev HK Púchov, s.r.o. - MHK Dolný Kubín, výsledok 14:1 dosiahnutí na ľadovej ploche zostáva   v platnosti v zmysle SP SZĽH, čl. 56 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Púchov, s.r.o. z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubína nastúpilo na stretnutie so 8 hráčmi kategórie P I. : Kevin Jendroľ RP 25348, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan RP 24793, Rene Goldschmied RP 26750, Ladislav Kuriš RP 26224, Matúš Kopilec RP 27118, Daniel Zajac RP 27117, Michal Fačko RP 25340 a so 4 hráčmi kategórie P  II.: Dominik Huba RP 26221, Michal Kopičák RP 27299, Miroslav Papán RP 26218, Tomáš Telúch RP 25904.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

7.) Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 28.03.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6328 zo dňa 26.02.2013.

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní  odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP   SZĽH, čl. 66.

 

Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH