Z á p i s   č. 17 / 2 0 1 2– 2 0 1 3

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  21. 02. 2013.

 

Rozhodnutie : 17 – 1/12-13 :

Ukladá uhradiť HK 95 Považská Bystrica do 13.03.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 € / 4. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6304 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov, s.r.o. zo dňa 02.02.2013 z dôvodu , že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 12 hráčmi kategórie P I. a to : Filip Kalivoda RP 25829, Július Bubela RP RP 24768, Boris Hrubo RP 25827, Daniel Sčasník RP 27724, Marko Stacha RP 25223, Juraj Andráško RP 24765, Marek Fora RP 27726, Sebastián Martinka RP 26201, Samuel Mikušík RP 26103, Lukáš Urbánek   RP 24767, Jaroslav Michalík RP 27727, Peter Mako RP 24768.

Rozhodnutie : 17 – 2/12-13 :

Ukladá uhradiť MHK Dubnica nad Váhom do 13.03.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 21,00 € / 1. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7318 družstiev MŠHK - mládež Prievidza - MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 16.02.2013 z dôvodu, že družstvo MHK Dubnica nad Váhom nastúpilo na stretnutie s 6 hráčmi kategórie P I. : Martin Chromiak RP 25241, Richard Bajčík RP 25893, Jakub Ingeli RP 25753, Samuel Kňažko RP 25758, Marián Pažítka RP 25757, Christián Kuric RP 24544.

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle   DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                     sekretár  SsZĽH