Zápisnica  č. 17

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 21.02.2013.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.a) Na základe rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie  P  I.  a mladších  za vyššiu  kategóriu  , trestá družstvo mladších žiakov / 6. ŠHT / HK 95 Považská Bystrica   hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6304 zo dňa 02.02.2013 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov, s.r.o. výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠK Púchov, s.r.o. z dôvodu, že družstvo HK 95 Považská    Bystrica nastúpilo na stretnutie s 12 hráčmi kategórie P I. : Filip Kalivoda   RP 25829, Július Bubela RP RP 24768, Boris Hrubo RP 25827, Daniel            Sčasník RP 27724, Marko Stacha RP 25223, Juraj Andráško RP 24765, Marek Fora RP 27726, Sebastián Martinka RP 26201, Samuel Mikušík RP 26103, Lukáš Urbánek RP 24767, Jaroslav Michalík RP 27727, Peter Mako RP 24768.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

 

2.    Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 13.03.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2. z    dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6304 zo dňa 02.02.2013 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov, s.r.o..

 

3.a) Na základe rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie  P  I.  a mladších  za vyššiu  kategóriu  trestá  družstvo  mladších  žiakov /7. ŠHT / MHK Dubnica nad Váhom hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7318 zo dňa 16.02.2013 družstiev MŠHK - mládež Prievidza - MHK Dubnica    nad Váhom, výsledok 6:1 dosiahnutí    na ľadovej ploche zostáva v platnosti v zmysle SP SZĽH, čl. 56 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠHK - mládež Prievidza z dôvodu, že družstvo MHK Dubnica nad Váhom nastúpilo na stretnutie s 6 hráčmi kategórie P I. : Martin Chromiak RP 25241, Richard Bajčík RP 25893, Jakub Ingeli RP 25753, Samuel Kňažko RP 25758, Marián Pažítka RP 25757, Christián Kuric RP 24544.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

 

4. Ukladá MHK Dubnica nad Váhom uhradiť do 13.03.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2. z    dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7318 zo dňa 16.02.2013 družstiev MŠHK - mládež Prievidza - MHK Dubnica nad Váhom.

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní   odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP   SZĽH, čl. 66.

Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH