Zápisnica  č. 16

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 14.02.2013.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.) a) Na základe rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu trestá družstvo mladších žiakov / 6. ŠHT / MHK Dolný Kubín hracími  dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6305 zo dňa 02.02.2013 družstiev HC Lučenec - MHK Dolný Kubín, výsledok výsledok 13:3 dosiahnutí na ľadovej ploche zostáva v platnosti v zmysle SP SZĽH, čl. 56 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC Lučenec z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubína nastúpilo na stretnutie so 8 hráčmi P I. : Michal Fačko RP 25340, Ladislav Kuriš RP 26224 Rene Goldschmied RP 26750, Denis Plichta RP 25347, Miroslav Papán RP 26218, Ľubomír Hojo RP 25341, Daniel Zajac RP 27117, Dominik Huba RP 26221.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

2.) Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 28.02.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6305 zo dňa 02.02.2013.

3.a) Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry pre mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise  SZĽH 2012 / 2013, str. 81 - 84, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na majstrovské stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / HK 95 Považská Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl.     56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6311 zo dňa 09.02.2013 družstiev HK Brezno. – HK 95 Považská Bystrica , výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu, že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi z toho bolo 11 hráčov kategórie P I. a  to :

Boris Hrubo RP 25827, Lukáš Urbánek RP 24767, Jaroslav Michalík RP 27727, Peter Mako RP 24768, Sebastián Martinka RP 26201, Július Bubela RP 26100, Marko Stacha RP 25223, Samuel Mikušík RP 26103, Dominik Markovič RP 25826, Šimon Latkóczy RP 26240, Daniel Ščasník RP 27724.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

4) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 28.02.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6311 družstiev HK Brezno. – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 09.02.2013.

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní   odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH