Banská Bystrica   05. 02. 2013
Dodatok č 1. k delegačnému  listu  SsZĽH   č. 5 / 2012 - 2013


Nedeľa : 10.02.2013  ORANGE  MINIHOKEJ  TOUR   NA  ZŠ  V PRIEVIDZI.1/ PDA Prievidza - Žilina

o 8,00 hod. Ragulík, Maxon

2/ PDA MHC Martin - Dubnica

o 8,45 hod. Brna, Ragulík

3/ PDA Prievidza - MŠK Púchov

o 9,35 hod. Brna, Maxoň

4/ PDA MHC Martin - HK Púchov

o 10,15 hod. Ragulík, Maxon

5/ PDA Žilina - MŠK Púchov

o 11,10 hod. Brna, Ragulík

6/ PDA Dubnica - HK Púchov

o 11,50 hod. Brna, Maxoň

7 / PDA
-

o 5.-6. miesto o 12,45 hod. Ragulík, Maxon

8 / PDA
-

o 3.-4. miesto o 13,25 hod. Brna, Ragulík

9 / PDA
-

o 1.-2. miesto o 14,20 hod. Brna, Maxoň

Nedeľa : 10.02.2013  ORANGE  MINIHOKEJ  TOUR   NA  ZŠ  V  BREZNE.1/ BRE Brezno - R. Sobota

o 8,00 hod. Kollár., Mydlo

2/ BRE B. Bystrica - Lučenec

o 8,45 hod. Vlček L., Kollár

3/ PDA Brezno - Zvolen

o 9,35 hod. Mydlo, Vlček L.

4/ PDA B. Bystrica - D. Kubín

o 10,15 hod. Kollár., Mydlo

5/ PDA Zvolen - R. Sobota

o 11,10 hod. Vlček L., Kollár

6/ PDA D. Kubín - Lučenec

o 11,50 hod. Mydlo, Vlček L.

7 / PDA
-

o 5.-6. miesto o 12,45 hod. Kollár., Mydlo

8 / PDA
-

o 3.-4. miesto o 13,25 hod. Vlček L., Kollár

9 / PDA
-

o 1.-2. miesto o 14,20 hod. Mydlo, Vlček L.


U P O Z O R N E N I E  !!!Zápisy zo stretnutí vrátane príloh zaslať na SsZĽH - zodpovedný rozhodcovia stretnutí !
Ing. Ľuboš  Jakubec
Drahomír  Mydlopredseda  KR SsZĽH
sekretár  SsZĽH