Z á p i s   č. 14  /  2 0 1 2– 2 0 1 3

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 31. 01. 2013.

 

 

Rozhodnutie : 14- – 1/12-13

Ukladá  MHK Dolný Kubín uhradiť do 14.02.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 € / 14.porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6287 družstiev MHK Dolný Kubín - HK 95 Považská Bystrica zo dňa 12.01.2013. Družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie so 7 hráčmi kategórie P I. : Kevin Jendroľ RP 25348, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan RP 24793, Rene Goldschmied RP 26750, Michal Fačko RP 25340, Ladislav Kuriš RP 26224, Matúš Kopilec RP 27118.

 

Rozhodnutie : 14 – 2/12-13

Ukladá  MHK Dolný Kubín uhradiť do 14.02.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 € / 15.porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6298 družstiev MHK Dolný Kubín - MŠK Púchov, s.r.o. zo dňa 26.01.2013. Družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie so 6 hráčmi kategórie P I. : Kevin Jendroľ RP 25348, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan RP 24793, Rene Goldschmied RP 26750, Michal Fačko RP 25340, Ladislav Kuriš RP 26224.

 

Rozhodnutie : 14 – 3/12-13

a) Trestá trénera HK 95 Považská Bystrica Michala Belicu zastavením činnosti výkonu trénera ľadového hokeja v majstrovských a nemajstrovských stretnutiach v   pôsobnosti SsZĽH na 2 /dva/ mesiace podmienečne na skúšobnú dobu 3 /tri/ mesiace od 14.01.2013 do 13.04.2013 podľa DP SZĽH, Príloha 1A,ods. 1, písm. b), z dôvodu, že menovaný tréner umožnil štart 7 hráčom na cudzí registračný preukaz / konfrontácia družstva HK 95 Považská Bystrica / v stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6287 zo dňa 12.01.2013 družstiev MHK Dolný Kubín – HK 95 Považská Bystrica.

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK 95 Považská Bystrica.

 

Rozhodnutie : 14 – 4/12-13

Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 14.02.2013 na SsZĽH poplatok 8,30 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 3 za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu trénerovi HK 95 Považská            Bystrica Michalovi Belicovi.

Rozhodnutie : 14 – 5/12-13

a) Trestá zástupcu družstva HK 95 Považská Bystrica Petra Urbáneka zastavením     činnosti výkonu zástupcu družstva ľadového hokeja v majstrovských a nemajstrovských stretnutiach v pôsobnosti SsZĽH na 2 /dva/ mesiace podmienečne na skúšobnú dobu 3 /tri/ mesiace od 14.01.2013 do 13.04.2013 podľa DP SZĽH, Príloha 1A,ods. 1, písm. c), z dôvodu, že menovaný zástupca družstva umožnil štart 7 hráčom na cudzí registračný preukaz / konfrontácia družstva HK 95 Považská Bystrica / v stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6287 zo dňa     12.01.2013 družstiev MHK Dolný Kubín – HK 95 Považská Bystrica.

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK 95 Považská Bystrica.

Rozhodnutie : 14 – 6/12-13

Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 14.02.2013 na SsZĽH poplatok 8,30 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 3 za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu zástupcovi družstva HK 95 Považská Bystrica Petrovi Urbánekovi.

Rozhodnutie : 14 – 7/12-13

Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 14.02.2013 na SsZĽH pokutu 10 € podľa DP SZĽH, Príloha 2 B, ods. 13, nezáujem klubu o prerokovanie disciplinárneho prípadu – štart 7 hráčov na cudzí registračný preukaz / konfrontácia družstva HK 95 Považská Bystrica / v stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6287 zo dňa 12.01.2013 družstiev MHK Dolný Kubín – HK 95 Považská Bystrica, nedodržanie čl. 26, DP SZĽH.

 

Rozhodnutie : 14 – 8/12-13

Ukladá rozhodcovi Róbertovi Baginovi uhradiť do 14.02.2013 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a) z dôvodu oneskoreného odoslania zápisov z majstrovských stretnutí Orange I. ligy starších a I. ligy Slovenská sporiteľňa mladších žiakov č. 9197 / 7197 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – HK ALTIS Námestovo zo dňa 19.01.2013, zápisy odoslané 25.01.2013.

Rozhodnutie : 14 – 9/12-13

Ukladá rozhodcovi Martinovi Kurčíkovi uhradiť do 14.02.2013 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a) z dôvodu odoslania neúplného vyplneného zápisu a nezaslanie prvopisu z majstrovského stretnutia Orange I. ligy starších žiakov č. 8299 družstiev HC Lučenec– HK Brezno    zo dňa 26.01.2013.

Rozhodnutie : 14 – 10/12-13

Ukladá rozhodcovi Jurajovi Šprlákovi uhradiť do 14.02.2013 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a) z dôvodu odoslania neúplného vyplneného zápisu a nezaslanie prvopisu z majstrovského stretnutia Orange I. ligy starších žiakov č. 8299 družstiev HC Lučenec– HK Brezno zo dňa 26.01.2013.

Rozhodnutie : 14 – 11/12-13

 

a) Trestá zapisovateľa HC Lučenec Petra Jakubu finančnou pokutou 10,00 € v zmysle DP SZĽH, čl. 9, písm. a) z dôvodu porušenia SP SZĽH, čl. 41, písm. a) a to tým, že v Zápise o stretnutí majstrovského stretnutia Orange I. ligy starších žiakov č. 8299 družstiev HC Lučenec– HK Brezno zo dňa 26.01.2013, nie je podpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia. Termín úhrady pokuty je do 14.02.2013.

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HC Lučenec .

c) Ukladá HC Lučenec uhradiť na SsZĽH do 14.02.2013 poplatok disciplinárnej komisie 8,30 € za prerokovanie prípadu udelenia trestu zapisovateľovi Petrovi Jakubovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 - 2013, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

Ján  Ďurana                                                                        Drahomír  Mydlo

predseda  DK SsZĽH                                                               sekretár  SsZĽH