Zápisnica  č. 14

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  31.01.2013.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.) a) Na základe rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu trestá družstvo mladších žiakov / 6. ŠHT / MHK Dolný Kubín hracími  dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením obojstranného kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6287 zo dňa 12.01.2013 družstiev MHK Dolný Kubín – HK 95 Považská Bystrica výsledkom 0:5, bez priznania bodov z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubína nastúpilo na stretnutie so 7 hráčmi kategórie P I. : Kevin Jendroľ RP 25348, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan RP 24793, Rene Goldschmied RP 26750, Michal Fačko RP 25340, Ladislav Kuriš RP 26224 Matúš Kopilec RP 27118 a za družstvo HK  95  Považská  Bystrica  nastúpilo  7  hráčov  na  cudzí  registračný preukaz

/ konfrontácia družstva HK 95 Považská Bystrica /.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

 

2.) Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 14.02.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6287 zo dňa 12.12.2013.

3.) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 14.02.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6287 zo dňa 12.12.2013.

4.) a) Na základe rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu trestá družstvo mladších žiakov / 6. ŠHT / MHK Dolný Kubín hracími  dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením obojstranného kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6298 zo dňa 26.01.2013 družstiev MHK Dolný Kubín – MŠK Púchov, s.r.o. výsledkom 0:5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠK Púchov, s.r.o. z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubína nastúpilo na stretnutie so 6 hráčmi kategórie P I. : Kevin Jendroľ RP 25348, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan RP 24793, Rene Goldschmied RP 26750, Michal Fačko RP 25340, Ladislav Kuriš RP 26224.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

 

5.) Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 14.02.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6287 zo dňa 26.01.2013.

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní   odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP   SZĽH, čl. 66.

Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH