Z á p i s   č. 13  /  2 0 1 2 – 2 0 1 3

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  24. 01. 2013.

 

 

Rozhodnutie : 13- – 1/12-13 :

Ukladá  MHK Dolný Kubín uhradiť do 07.02.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 € / 12.porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6275 družstiev MHK Dolný Kubín - HC Lučenec - zo dňa 22.12.2012. Družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie so7 hráčmi kategórie P I. : Kevin Jendroľ RP 25348, Ľubomír Hojo 25341, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan RP 24793, Rene Goldschmied RP 26750, Michal Fačko RP 25340, Ladislav Kuriš RP 26224.

 

Rozhodnutie : 13 – 2/12-13 :

Ukladá  MHK Dolný Kubín uhradiť do 07.02.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 € / 13.porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6293 družstiev HK Brezno - MHK Dolný Kubín zo dňa 19.01.2013. Družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie so 6 hráčmi kategórie P I. : Michal Fačko RP 25340, Ľubomír  Hojo 25341, Denis Plichta RP 25347, Rene Goldschmied RP 26750, Ladislav Kuriš RP 26224, Lukáš Sagan RP 24793 a s 2 hráčmi kategórie P II. . Miroslav Papán RP 26218, Dominik Huba RP 26221.

Rozhodnutie : 13 – 3/12-13 :

Ukladá MHk 32 Liptovský Mikuláš uhradiť do 07.02.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 21,00 € / 1. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie smernice o povinnom striedaní pre 5. ročník v nemajstrovskom stretnutí SDP 5. ročník č. 5143 družstiev HC ´05 Banská Bystrica – MHK 32 Liiptovský Mikuláš zo dňa 20.01.2013. Družstvo MHk 32 Liptovský Mikuláš malo k dispozícii na stretnutie s 15 hráčov a 2 brankárov, z toho 7 hráčov      a to : Maximilian Braun RP 26596, Juraj Dunčko RP 26138, Matúš Krendželák RP 25641, Samuel Marián Kupka RP 26338, Šimon Nemec RP 26456, Andrej Prísažný RP 26597, Sebastián Rusnák RP 26337 nepredložilo doklad o ostaršení hráča – nedodržanie SP SZĽH, čl. 18.

Stretnutie sa odohralo ako priateľské.

Rozhodnutie : 13 – 4/12-13 :

 

Ukladá HK Brezno uhradiť do 07.02.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 21,00 € / 1. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012  za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie smernice o povinnom striedaní pre mladších žiakov v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7294 družstiev MHK Dolný Kubín – HK Brezno zo dňa 19.01.2013. Družstvo HK Brezno nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi.

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia  na Výkonný  výbor  SsZĽH  vzmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                  sekretár  SsZĽH