Zápisnica  č. 13

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 24.01.2013.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.) a) Na základe rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu trestá družstvo mladších žiakov / 6. ŠHT / MHK Dolný Kubín hracími  dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6275 zo dňa 22.12.2012 družstiev MHK Dolný Kubín – HC Lučenec výsledkom 0:5 a  priznaním 2 bodov v prospech družstva HC Lučenec z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubína nastúpilo na stretnutie so 7 hráčmi kategórie P I. : Kevin Jendroľ RP 25348, Ľubomír Hojo 25341, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan RP 24793, Rene Goldschmied RP 26750, Michal Fačko RP 25340, Ladislav Kuriš RP 26224.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

 

2.) Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 07.02.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6275 zo dňa 22.12.2012.

3.a) Na základe rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov  kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu trestá družstvo mladších žiakov /   6. ŠHT / MHK Dolný Kubín hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6293 zo dňa 19.01.2013 družstiev HK Brezno -  MHK Dolný Kubín, výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov prospech družstva HK Brezno dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubína nastúpilo na stretnutie so 6 hráčmi kategórie P I. : Michal Fačko RP 25340, Ľubomír Hojo 25341, Denis Plichta RP 25347, Rene Goldschmied RP 26750, Ladislav Kuriš RP 26224, Lukáš Sagan RP 24793 a s 2 hráčmi kategórie P II. . Miroslav Papán RP 26218, Dominik Huba 26221.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

 

4.) Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 07.02.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6293 zo dňa 19.01.2013.

5. a) Ukladá MHk 32 Liptovský Mikuláš uhradiť do 07.02.2013 na SsZĽH   poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu nedodržania Smernice pre povinné striedanie 5. ročník v stretnutí SDP č. 5143 družstiev HC ´05 Banská Bystrica – MHk 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 20.01.2013. Družstvo MHk 32 Liptovský Mikuláš malo k dispozícii na stretnutie s 15 hráčov a 2 brankárov, z toho 7 hráčov  a to : Maximilian Braun RP 26596, Juraj Dunčko RP 26138, Matúš            Krendželák RP 25641, Samuel Marián Kupka RP 26338, Šimon Nemec RP  26456, Andrej Prísažný RP 26597, Sebastián Rusnák RP 26337 nepredložilo doklad o ostaršení hráča – nedodržanie SP SZĽH, čl. 18.

Stretnutie sa odohralo ako priateľské.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

 

6. a)Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry pre mladších  žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2012 / 2013, str. 85,86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na majstrovské stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / HK Brezno hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7294 zo dňa 19.01.2013 družstiev MHK Dolný Kubín – HK Brezno výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MHK Dolný Kubín  z dôvodu, že družstvo HK Brezno nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

 

7. Ukladá HK Brezno uhradiť do 19.10.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7294 družstiev MHK Dolný Kubín - HK Brezno zo dňa 19.01.2013.

 

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní   odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP   SZĽH, čl. 66.

Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH