Zápisnica  č. 12

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  09.01.2013.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.a) Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry pre mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise  SZĽH 2012 / 2013, str. 81 - 84, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na majstrovské stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / MŠK Púchov, s.r.o. hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6274 zo dňa 22.12.2012 družstiev MŠK Púchov, s.r.o. – HK 95 Považská Bystrica , výsledkom 0:5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK 95 Považská Bystrica z dôvodu, že družstvo MŠK Púchov, s.r.o. nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

 

2.  Ukladá MŠK Púchov, s.r.o. uhradiť do 24.01.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6274 družstiev MŠK Púchov, s.r.o. - HK 95 Považská Bystrica zo dňa 22.12.2012.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní   odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.


Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH

Aktualizované ( Piatok, 11 Január 2013 09:33)