Zápisnica  č. 13

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 16.02.2012.

Súťažná komisia SsZĽH :

1. Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85, 86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dubnica nad Váhom / hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7321 zo dňa 11.02.2012 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – HC ´05 Banská Bystrica    výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC ´05 Banská Bystrica z  dôvodu,  že  družstvo  MHK  Dubnica  nad  Váhom  nastúpilo na stretnutie s

11 hráčmi.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

2. Ukladá MHK Dubnica nad Váhom uhradiť  do 01.03.2012  na  SsZĽH  poplatok

6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z  dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších  žiakov č. 7272 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – HC ´05 Banská Bystrica zo dňa 11.02.2012.

 

3.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na     stretnutie, trestá družstvá I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dolný Kubín / hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením      kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7324 zo dňa  11.12.2011 družstiev HK Brezno - MHK Dolný Kubín výsledkom 5 : 0 a priznaním   2 bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu, že družstvo MHK Dolný  Kubín nastúpilo na stretnutie s 11 hráčmi.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

4.   Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 24.02.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6324 družstiev HK Brezno - MHK Dolný Kubín zo dňa 11.02.2012.

5.      Ukladá MHK 32 Liptovský Mikuláš a HC Lučenec v zmysle SP SZĽH, čl. 36 predložiť na SsZĽH do 23.02.2012 vzájomnú dohodu na dohrávku nesúťažného stretnutia SDP 5. ročník č. 5176 družstiev HC Lučenec – MHK 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 12.02.2012.

 

 

6.      Ukladá MHK Ružomberok a HKM Rimavská Sobota v zmysle SP SZĽH, čl. 36 predložiť na SsZĽH do 23.02.2012 vzájomnú dohodu na dohrávku nesúťažného stretnutia SDP 5. ročník č. 5040 družstiev MHK Ružomberok – HKM Rimavská Sobota zo dňa 02.10.2011.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní   odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP   SZĽH, čl. 66.

Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                    sekretár SsZĽH

Aktualizované ( Pondelok, 20 Február 2012 08:00)