Zápisnica  č. 12

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 09.02.2012.

Súťažná komisia SsZĽH:

 

1.      Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za  nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / HC Lučenec hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7316 zo dňa 04.02.2012 družstiev HK Brezno - HC Lučenec výsledkom 5 : 0 a priznaním 2    bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu, že družstvo HC Lučenec nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

2.      Ukladá HC Lučenec uhradiť do 24.02.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7316 družstiev HK Brezno - HC Lučenec zo dňa 04.02.2012.

 

3.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 81 - 84, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / MHK Dolný Kubín / hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6317 zo dňa 04.02.2012  družstiev  HK  95 Považská  Bystrica – MHK Dolný Kubín výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK 95 Považská Bystrica z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie so 14 hráčmi a 1 brankárom. Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

4.   Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 24.02.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6317 družstiev HK 95 Považská Bystrica - MHK Dolný Kubín zo dňa  04.02.2012.

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní   odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.


Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                  sekretár SsZĽH

Aktualizované ( Piatok, 10 Február 2012 10:39)