Z á p i s   č. 11  /  2 0 1 1 – 2 0 1 2

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 02. 02. 2012.

 

 

11 – 1/11-12 : Rozhodnutie:

a) Trestá hráča HK Brezno Lukáša Libica č. RP 23151 zastavením činnosti nepodmienečne na 6 majstrovských stretnutí od 30.01.2012 za kopnutie protihráča v majstrovskom stretnutí I. lige starších žiakov č. 8312 družstiev HK Brezno – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 28.01.2012 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 9, písm. a ).

b) Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 17.02.2012 poplatok 6,70 € za prerokovanie  prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 / 2012, II. Ustanovenie, bod 3.

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.

d) Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 17.02.2011 pokutu 10,00 € podľa DP SZĽH, Príloha 2B, bod 13, nezáujem klubu o prerokovanie disciplinárneho prípadu, uloženie TH hráčovi Lukášovi Libicovi č. RP 23151 – nedodržanie   ustanovenia čl. 26, DP SZĽH.

 

11 – 2/11-12 : Rozhodnutie:

a) Trestá hráča HK 95 Považská Bystrica Norberta Krabáča č. RP 23148 zastavením činnosti nepodmienečne na 3 majstrovské stretnutia od 30.01.2012 za udretie protihráča bez zranenia v majstrovskom stretnutí I. lige starších žiakov č. 8312 družstiev HK Brezno – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 28.01.2012 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 9 , písm. a ).

b) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť na SsZĽH do 17.02.2012 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému  hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 / 2012, II. Ustanovenie, bod 3.

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK 95 Považská Bystrica.

d) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť na SsZĽH do 17.02.2011 pokutu 10,00 € podľa  DP SZĽH, Príloha 2B, bod 13, nezáujem klubu o prerokovanie  disciplinárneho prípadu, uloženie TH hráčovi Norbertovi Krabáčovi č. RP 23148 – nedodržanie ustanovenia čl. 26, DP SZĽH.

 

11 – 3/11-12 : Rozhodnutie :

a) Trestá trénera HK Brezno Petra Turňu podľa DP SZĽH, Príloha 2B, bod 12,  pokutou vo výške 10,00 € z dôvodu porušenia ustanovenia Rozpisu súťaží riadených SsZĽH pre súťažný ročník 2011/2012, strana 7, bod 6 a to tým, že   umožnil štart 2 / dvom / hráčom v stretnutiach SDP 4. ročník dňa 21.01.2012 v Rimavskej Sobote – Dominik Jagerčík a Timotej Hadár, ktorí neboli na zozname hráčov potvrdeného SsZĽH.

b) Ukladá HK Brezno uhradiť na  SsZĽH do 17.02.2011 poplatok 8,30 € za  prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému trénerovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.

 

11 – 4/11-12 : Rozhodnutie :

a) Trestá trénera MHK Rimavská Sobota Petra Filipiaka podľa DP SZĽH, Príloha 2B, bod 12, pokutou vo výške 10,00 € z dôvodu porušenia ustanovenia  Rozpisu súťaží riadených SsZĽH pre súťažný ročník 2011/2012, strana 7, bod 6 a to tým, že umožnil štart 2 / dvom / hráčom v stretnutiach SDP 4. ročník dňa  21.01.2012 v Rimavskej Sobote – Dominik Steiner a Ľuboš Uhliar , ktorí neboli na zozname hráčov potvrdeného SsZĽH.

b) Ukladá MHK Rimavská Sobota uhradiť na  SsZĽH do 17.02.2011 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému   trénerovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK Rimavská Sobota.

 

11 – 5/11-12 : Rozhodnutie :

Ukladá rozhodcovi Adamovi Galdíkovi uhradiť do 17.02.2011 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 9, 00 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a ) z dôvodu, že   umožnil štart 2 dvom hráčom HK Brezno : Dominik Jagerčík a Timotej Hadár a 2 / dvom / hráčom MHK Rimavská Sobota : Dominik Steiner a Ľuboš Uhliar v stretnutiach SDP 4. ročník dňa 21.01.2012 v Rimavskej Sobote, ktorí neboli na zozname hráčov potvrdeného SsZĽH.

 

11 – 6/11-12 : Rozhodnutie:

Ukladá rozhodcovi Samuelovi Ramajovi uhradiť do 17.02.2011 na SsZĽH pokutu  vo výške paušálu t.j. 9, 00 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a ) z dôvodu, že   umožnil štart 2 / dvom / hráčom HK Brezno : Dominik Jagerčík a Timotej Hadár a 2 / dvom / hráčom MHK Rimavská Sobota : Dominik Steiner a Ľuboš Uhliar v  stretnutiach SDP 4. ročník dňa 21.01.2012 v Rimavskej Sobote, ktorí neboli na zozname hráčov potvrdeného SsZĽH.

 

11 – 7/11-12 : Rozhodnutie:

a) Trestá Mgr. Tomáša Turňu trénera družstva HK Brezno zastavením činnosti podmienečne  na  jeden  mesiac a skúšobnú dobu 3 / tri / mesiace od 30.01.2012  do  29.04.2012 podľa  DP SZĽH,Príloha l A, odst. 2, písm. b) z dôvodu, že umožnil štart hráčovi Júliusovi  Švantnerovi č. RP 23156 v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov   č. 7312 HK 95 Považská Bystrica – HK Brezno dňa 28.01.2012 po obdržaní 5 VT / v str. č. 7217,7256,7305 /- porušenie DP SZĽH, čl. 36, písm. b, c, e.

b/ Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 17.02.2012 poplatok 8,30 € za prerokovanie uloženia disciplinárneho trestu menovanému trénerovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH, 2011 – 2012,II. Ustanovenie, bod 3.

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.

 

11 – 8/11-12 : Rozhodnutie:

a) Trestá  Jána  Pončáka zástupcu družstva HK Brezno zastavením činnosti  podmienečne  na  jeden  mesiac a skúšobnú dobu 3 / tri / mesiace od 30.01.2012 do  29.04.2012  podľa  DP SZĽH, Príloha 1A, odst. 2, písm. c) z dôvodu, že umožnil štart hráčovi Júliusovi  Švantnerovi č. RP 23156 v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov   č. 7312  HK 95 Považská Bystrica – HK Brezno dňa 28.01.2012 po obdržaní 5 VT /v  str. č. 7217,7256,7305 / - porušenie DP SZĽH, čl. 36, písm. b, c, e.

b) Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 17.02.2012 poplatok 8,30 € za prerokovanie uloženia disciplinárneho trestu menovanému trénerovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH, 2011 – 2012,II. Ustanovenie, bod 3.

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                      sekretár  SsZĽH

Aktualizované ( Pondelok, 06 Február 2012 14:11)