Zápisnica  č. 9

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 12.01.2012.

Súťažná komisia SsZĽH

1.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85, 86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na  stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dolný Kubín / hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7287 zo dňa 05.01.2012  družstiev HK 95 Považská Bystrica - MHK Dolný Kubín, výsledok 7 : 0 dosiahnutý   na ľadovej ploche zostáva v zmysle čl. 56 SP SZĽH a priznaním 2 bodov v prospech  družstva HK 95 Považská Bystrica z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

2.   Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 27.01.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7287 družstiev HK 95 Považská Bystrica - MHK Dolný Kubín zo dňa 05.01.2012.

3.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na  stretnutie, trestá družstvá I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dolný Kubín / hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších  žiakov č. 7294 zo dňa 07.01.2012 družstiev MHK Dolný Kubín – HK Brezno výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie s 11 hráčmi a 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

4.   Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 27.01.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7294 družstiev MHK Dolný Kubín – HK Brezno zo dňa 07.01.2012.

5.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie  mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 81 - 84, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na  stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / MHK Dolný Kubín / hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6294 zo dňa 07.01.2012 družstiev MHK  Dolný Kubín – HK Brezno výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie so 14 hráčmi.

6.   Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 27.01.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania         prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6294 družstiev  MHK Dolný Kubín – HK Brezno zo dňa 07.01.2012.

7.   Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní   odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

Baltazár   L a c a   v. r.                                                           Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH