Zápisnica  č. 8

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 28.12.2011.

Súťažná komisia SsZĽH

1. Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za  nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvá I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dolný Kubín /  hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších  žiakov č. 7268 zo dňa 10.12.2011      družstiev MHK Dolný Kubín – HC Lučenec výsledkom 0:5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC Lučenec z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

2. Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 16.01.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu  prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7268 družstiev MHK Dolný Kubín – HC Lučenec zo dňa 10.12.2011.

3. Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85, 86, za  nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na  stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dubnica nad Váhom / hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7272 zo dňa 17.12.2011 družstiev HKm Zvolen - MHK Dubnica nad Váhom, výsledok 13 : 2 dosiahnutý na ľadovej ploche zostáva v zmysle čl. 56 SP SZĽH a priznaním 2 bodov v prospech družstva HKm Zvolen z dôvodu, že družstvo MHK Dubnica nad Váhom   nastúpilo na stretnutie so 14 hráčmi.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

4. Ukladá MHK Dubnica nad Váhom uhradiť do 16.01.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu   prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7272 družstiev HKm Zvolen – MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 17.12.2011.

 

5. Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za  nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na  stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dolný Kubín hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením  kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7276 zo dňa 17.12.2011 družstiev HK Púchov – MHK Dolný Kubín výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov v  prospech družstva HK Púchov z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubín   nastúpilo na stretnutie so 14 hráčmi a 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

6.   Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 16.01.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu  prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7276 družstiev HK Púchov – MHK Dolný Kubín zo dňa 17.12.2011.

 

7. Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za  nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na     stretnutie, trestá družstvá I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dolný Kubín /       hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších  žiakov č. 7281 zo dňa 22.12.2011  družstiev MHK Dolný Kubín – MŠHK mládež Prievidza výsledkom 0:5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠHK mládež Prievidza z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie s 12 hráčmi a 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

8. Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 16.01.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu  prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov  č. 7281 družstiev MHK Dolný Kubín – MŠHK mládež Prievidza zo dňa 22.12.2011.

 

9. Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie  mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 81 - 84, za   nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / HK 95 Považská   Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6274 zo dňa 17.12.2011 družstiev HK 95 Považská Bystrica – HC 07 Detva výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC 07 Detva z dôvodu, že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 14 hráčmi a 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

10.  Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 16.01.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu   prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6274 družstiev HK 95 Považská Bystrica – HC 07 Detva zo dňa  17.12.2011.

 

11. Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 81 - 84, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na  stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / MHK Dolný Kubín / hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6276 zo dňa 17.12.2011 družstiev MHK  Dolný Kubín – HK Púchov výsledkom 0: 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Púchov z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie so 14 hráčmi.

 

12. Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 12.01.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania         prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6276 družstiev MHK Dolný Kubín – HK Púchov zo dňa 17.12.2012.

 

13. Stretnutie SDP 5. ročník č. 5116 zo dňa 11.12.2011 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MŠHK mládež Prievidza, družstvo MŠHK mládež Prievidza nastúpilo na stretnutie s 12 hráčmi.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

14. Stretnutie SDP 5. ročník č. 5122 družstiev zo dňa 11.12.2011 družstiev HK Púchov - HK 95 Považská Bystrica, družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na  stretnutie s 14 hráčmi.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

15. Stretnutie SDP 5. ročník č. 5126 družstiev HKM Rimavská Sobota - MHK 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 18.12.2011, družstvo MHK 32 Liptovský Mikuláš sa  nedostavilo na stretnutie.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

16. Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                   sekretár SsZĽH