Zápisnica  č. 7

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 15.12.2011.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za  nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na  stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / HK 95 Považská   Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č.7263 zo dňa 03.12.2011 družstiev HK 95 Považská Bystrica – HK Púchov výsledkom 0 : 5 priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Púchov z dôvodu, že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

2.   Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 30.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu  prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov  č. 7263 družstiev HK 95 Považská Bystrica – HK Púchov zo dňa 03.12.2011.

 

3.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry  mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / HK 95 Považská  Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č.7270 zo dňa 10.12.2011 družstiev MŠHK mládež Prievidza - HK 95 Považská Bystrica – výsledkom 5 : 0  a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠHK mládež Prievidza z dôvodu, že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

4.   Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 30.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov  č. 7270 družstiev MŠHK mládež Prievidza - HK 95 Považská Bystrica zo dňa 10.12.2011.

 

  1. Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dolný Kubín hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7264 zo dňa 03.12.2011 družstiev HK Brezno – MHK Dolný Kubín výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu, družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie so 14 hráčmi a 1 brankárom.


Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

6.   Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 30.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7264 družstiev HK Brezno – MHK Dolný Kubín zo dňa 03.12.2011.

 

7.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 81 - 84, za   nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na     stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / HK 95 Považská   Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6257 zo dňa 26.11.2011 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MHK Dolný Kubín výsledkom 0 : 5 a   priznaním 2 bodov v prospech družstva MHK Dolný Kubín z dôvodu, že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

8.    Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu   prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6257 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MHK Dolný Kubín zo dňa 26.11.2011.

 

9.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 81 - 84, za   nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na  stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / HK 95 Považská   Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6263 zo dňa 03.12.2011 družstiev HK Púchov - HK 95 Považská Bystrica, výsledok 17: 3 dosiahnutý na ľadovej ploche zostáva v zmysle čl. 56 SP SZĽH a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Púchov z dôvodu, že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo   na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

10. Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu   prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6263 družstiev HK Púchov – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 03.12.2011.

 

11. Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie  mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 81 - 84, za   nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na  stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / HK 95 Považská   Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6270 zo dňa 10.12.2011 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MŠHK mládež Prievidza výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠHK mládež Prievidza z dôvodu, že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

12.  Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu   prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6270 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MŠHK mládež Prievidza zo dňa 10.12.2011.

 

13. Stretnutie SDP 5. ročník č. 5116 družstiev zo dňa 11.12.2011 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MŠHK mládež Prievidza, družstvo MŠHK mládež Prievidza nastúpilo na stretnutie so 12 hráčmi.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

14. Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

Baltazár   L a c a   v. r.                                                           Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                sekretár SsZĽH