Zápisnica  č. 6

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 30.11.2011.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.      Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za  nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MŠHK mládež Prievidza  hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7203 zo dňa 01.10.2011  družstiev HKm Zvolen – MŠHK mládež Prievidza výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HKm Zvolen z dôvodu, že družstvo MŠHK Prievidza nastúpilo na stretnutie s 14 hráčmi.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

2.      Ukladá MŠHK mládež Prievidza uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu            prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov     č. 7203 družstiev HKm Zvolen – MŠHK mládež Prievidza zo dňa 01.10.2011.

 

3.      Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za  nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na     stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dolný Kubín hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7218 zo dňa  22.10.2011 družstiev HC´05 Banská Bystrica – MHK Dolný Kubín výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC ´05 Banská Bystrica z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie s 10 hráčmi a  1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

4.      Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7218 družstiev HC ´05 Banská Bystrica – MHK Dolný Kubín zo dňa 20.10.2011.

 

5.      Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za  nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na  stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MŠHK mládež Prievidza hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7228 zo dňa  29.10.2011 družstiev HK Púchov – MŠHK mládež Prievidza výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠHK mládež Prievidza z dôvodu, že družstvo MŠHK Prievidza nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

6.      Ukladá MŠHK mládež Prievidza uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu            prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7228 družstiev HK Púchov – MŠHK mládež Prievidza zo dňa 29.10.2011.

 

7.      Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry  mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na     stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dolný Kubín hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením  kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7237 zo dňa 12.11.2011  družstiev MsHK Žilina – MHK Dolný Kubín výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MsHK Žilina z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubín  nastúpilo na stretnutie s 14 hráčmi a  1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

8.      Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu  prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7237 družstiev MsHK Žilina – MHK Dolný Kubín zo dňa 12.11.2011.

 

9. Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za  nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na  stretnutie, trestá družstvá I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / HC Lučenec a HK Púchov  hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením  obojstranného kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7250 zo  dňa 19.11.2011 družstiev HC Lučenec – HK Púchov výsledkom 0:5 bez priznania  bodov z dôvodu, že družstvo HC Lučenec nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom a   HK Púchov so 14 hráčmi.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

10.Ukladá HC Lučenec uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7250 družstiev HC Lučenec – HK Púchov zo dňa 19.11.2011.

 

11.Ukladá HK Púchov uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7250 družstiev HC Lučenec – HK Púchov zo dňa 19.11.2011.

 

12.Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dolný Kubín  hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením  kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7251 zo dňa 19.11.2011  družstiev MŠHK mládež Prievidza– MHK Dolný Kubín výsledkom 5:0 a priznaním  2 bodov v prospech družstva MŠHK mládež Prievidza z dôvodu, že družstvo  MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

13.Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7251 družstiev MŠHK Prievidza – MHK Dolný Kubín zo dňa 19.11.2011.

 

14.Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na  stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / HK 95 Považská   Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č.7252 zo dňa 19.11.2011 družstiev HK 95 Považská Bystrica – HK Brezno výsledkom 0 : 5 priznaním 2  bodov v prospech družstva HK Brezno dôvodu, že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

15.Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7252 družstiev HK 95 Považská Bystrica – HK Brezno zo dňa 19.11.2011.

 

16.Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvá I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dolný Kubín a HK 95 Považská Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením obojstranného kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších   žiakov č. 7257 zo dňa 26.11.2011 družstiev MHK Dolný Kubín – HK 95 Považská   Bystrica výsledkom 0:5 bez priznania bodov z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom a HK 95 Považská Bystrica tiež s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

17.Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu  prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7257 družstiev MHK Dolný Kubín – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 26.11.2011.

 

18.Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu            prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č.7257 družstiev MHK Dolný Kubín – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 26.11.2011.

 

19.Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 81 - 84, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / HK 95 Považská Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6206 zo dňa 08.10.2011 družstiev MHK Dubnica nad Váhom - HK 95 Považská Bystrica výsledkom 5: 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MHK Dubnica nad Váhom z dôvodu, že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

20.Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu            prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6206 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 08.10.2011.

 

21. Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 81 - 84, za   nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / HK 95 Považská   Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6230 zo dňa 05.11.2011 družstiev MsHK Žilina - HK 95 Považská Bystrica výsledkom 5: 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MsHK Žilina z dôvodu, že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

22. Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6230 družstiev MsHK Žilina – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 05.11.2011.

 

23. Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 81 - 84, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / HK 95 Považská   Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH  vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6236 zo dňa 12.11.2011 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MHK Dubnica nad Váhom výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MHK Dubnica nad Váhom z dôvodu, že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

24. Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov  č. 6236 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 12.11.2011.

 

25. Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / HK 95 Považská   Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č.6244 zo dňa 17.11.2011   družstiev HC 07 Detva - HK 95 Považská Bystrica výsledkom 5 : 0 priznaním 2 bodov v prospech družstva HC 07 Detva dôvodu, že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

26.Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu            prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov

č. 6244 družstiev HC 07 Detva - HK 95 Považská Bystrica zo dňa 17.11.2011

 

27. Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 81 - 84, za   nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na     stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / HK 95 Považská   Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH    vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6252 zo dňa 19.11.2011 družstiev HK Brezno - HK 95 Považská Bystrica výsledkom 5: 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu, že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie so 14 hráčmi a 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

28. Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6252 družstiev HK Brezno – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 19.11.2011.

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

Baltazár   L a c a   v. r.                                                        Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                               sekretár SsZĽH