Zápisnica  č. 5

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 24.11.2011.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.      Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na     stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dolný Kubín hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7225 zo dňa 29.10.2011 družstiev MHK Dolný Kubín – HK 95 Považská Bystrica výsledkom 0:5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK 95 Považská Bystrica z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi       a 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

2.      Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 09.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7225 družstiev MHK Dolný Kubín – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 29.10.2011.

 

3.      Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 81 - 84, za   nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na     stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / HK Brezno hracími       dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného     výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6223 zo dňa 29.10.2011 družstiev  MHK Dubnica nad Váhom – HK Brezno výsledkom 5: 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MHK Dubnica nad Váhom z dôvodu, že družstvo HK Brezno nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi.

 

4.      Ukladá HK Brezno uhradiť do 09.12.201 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č.6223 družstiev MHK Dubnica nad Váhom  – HK Brezno zo dňa 29.10.2011.

 

5.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na     stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MHK Dolný Kubín hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7229 zo dňa 05.11.2011 družstiev MHK Dolný Kubín – HK Brezno výsledkom 0: 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

  1. Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 09.12.2011 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7229 družstiev MHK Dolný Kubín – HK Brezno zo dňa 05.11.2011.

 

7.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za      nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na     stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MŠHK mládež Prievidzahracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením      kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7233 zo dňa 05.11.2011    družstiev MŠHK mládež Prievidza – HKm Zvolen výsledkom 0:5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HKm Zvolen z dôvodu, že družstvo MŠHK mládež Prievidza nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

8.   Ukladá MŠHK mládež Prievidza uhradiť do 09.12.2011 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7233 družstiev MŠHK mládež Prievidza – HKm Zvolen zo dňa 05.11.2011.

 

9.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na    stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / MŠHK mládež Prievidza hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7236 zo dňa 12.11.2011 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – HK 95 Považská Bystrica výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MHK Dubnica nad Váhom z dôvodu, že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

10. Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 09.12.2011 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu      prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7236 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 12.11.2011.

 


Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo  dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

Baltazár   L a c a   v. r.                                                        Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                               sekretár SsZĽH

Aktualizované ( Štvrtok, 01 December 2011 12:49)