S t r e d o s l o v e n s k ý  z v ä z  ľ a d o v é h o h o k e j a

974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 93, tel./fax: 048/4145103

 

 

 

Z á p i s   č. 12  /  2 0 1 0 – 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 16. 12. 2010.

 

 

12 – 1/10-11: Rozhodnutie:

 

a) Trestá hráča HK Brezno Lukáša Multána č. RP 20681 zastavením činnosti nepodmienečne na 3 majstrovské stretnutia od 12.12.2010 za udretie hráča súpera  bez  zranenia  v majstrovskom  stretnutí  I.  ligy starších  žiakov č. 9312

družstiev  HK Brezno  –  HK Púchov zo  dňa  11.  12.  2010  podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 9 , písm. a).

 

b) Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 31.12.2010 poplatok 6,70 € za prerokovanie  prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi         podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.

 

12 – 2/10-11: Rozhodnutie:

 

a) Trestá hráča HK Brezno Mateja Vaisa č. RP 21450 zastavením činnosti nepodmienečne na 3 majstrovské stretnutia od 12.12.2010 za udretie hráča súpera  bez  zranenia  v majstrovskom  stretnutí  I.  ligy starších  žiakov č. 9312

družstiev  HK Brezno  –  HK Púchov zo  dňa  11.  12.  2010  podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 9 , písm. a).

 

b) Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 31.12.2010 poplatok 6,70 € za prerokovanie  prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi         podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.

 

12 – 3/10-11: Rozhodnutie:

 

a) Trestá hráča HK Brezno Lukáša Bellu č. RP 23158 zastavením činnosti nepodmienečne na 4 majstrovské stretnutia od 12.12.2010 za kopnutie hráča súpera  bez  zranenia  v majstrovskom  stretnutí  I.  ligy starších  žiakov č. 8312

družstiev HK Púchov – HK Brezno zo  dňa  11.  12.  2010  podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 9 , písm. a).

 

b) Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 31.12.2010 poplatok 6,70 € za prerokovanie  prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi         podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15      dní       odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH,        čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                       sekretár  SsZĽH