Z á p i s   č. 11  /  2 0 1 0 – 2 0 1 1

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 01. 12. 2010.

 

 

11 – 1/10-11: Rozhodnutie:

 

a) Trestá hráča HC 07 Detva Radovana Műhlbergera č. RP 23336 hosťujúceho podľa Prestupového poriadku SZĽH v zmysle čl. 14 v HK Brezno zastavením činnosti nepodmienečne na 4 majstrovské stretnutia od 28.11.2010 za udretie hráča  súpera  bez  zranenia  v majstrovskom  stretnutí  I.  ligy  mladších  žiakov

č. 7229 družstiev HK Brezno – MHK Dolný Kubín zo  dňa  27. 11. 2010  podľa DP SZĽH, Príloha 1A,  ds. 9 , písm. a).

 

b) Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 16.12.2010 poplatok 6,70 € za prerokovanie  prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi         podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.

 

 

 

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                            sekretár  SsZĽH