Z á p i s n i c a   č. 10  /  2 0 1 0– 2 0 1 1

 

 

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici  dňa  25. 11. 2010.

10 – 1/10-11: Rozhodnutie :

a) Trestá hráča HK 95 Považská Bystrica Jakuba Rufatiho č. RP 20188 zastavením   činnosti nepodmienečne na 4 majstrovské stretnutia podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods  9,  písm.  a)  za  kopnutie  hráča súpera bez zranenia v majstrovskom stretnutí  I. ligy starších žiakov č. 9287 družstiev HK Púchov – HK 95 Považská Bystrica dňa  17.11.2010.

b) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť na SsZĽH do 14.12.2010 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému  hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK 95 Považská Bystrica.

10 – 2/10-11: Rozhodnutie :

a) Trestá hráča MHK 32 Liptovský Mikuláš Mateja Niňaja č. RP 21402 zastavením činnosti nepodmienečne na 9 majstrovských stretnutí podľa  DP SZĽH, Príloha 1A,  ods  9,   písm.   b)   za   nebezpečnú   hru   a   následné   zranenie   hráča   súpera   v  majstrovskom stretnutí  I. ligy mladších  žiakov  č.  7285  družstiev  MsHK Žilina –   MHK 32 Liptovský Mikuláš dňa 17.11.2010.

b) Ukladá MHK 32 Liptovský Mikuláš uhradiť na SsZĽH do 14.12.2010 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK 32 Liptovský Mikuláš.

 

 

Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej  komisie  SsZĽH  je  možné  odvolať sa  do   15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle   DP SZĽH, čl. 31.

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                                         Drahomír  M y d l o

predseda  DK  SsZĽH                                                                              sekretár SsZĽH

Aktualizované ( Piatok, 26 November 2010 12:37)