Zápisnica  č. 3

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 11.11.2010.

Súťažná komisia SsZĽH  :

 

1. Schválila dohrávku majstrovských stretnutí I. ligy starších a mladších 17. kola  zo

dňa 20.11.2010 na nedeľu 21.11.2010 a to :

9294 / 7294 MHC Martin – HKM Zvolen , o 14,15 a 16.45 hod.

8294 / 6294 HKM Zvolen – MHC Martin, o 9,00 a 11,30 hod.

 

2. Za porušenie ustanovení čl. 53, písm. b) SP SZĽH trestá družstvo I. ligy mladších žiakov MsHK Žilina hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6248 zo dňa 23.10.2010 HK Púchov – MsHK Žilina 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Púchov z dôvodu nenastúpenia družstva MsHK Žilina na uvedené stretnutie – SP SZĽH, čl. 40.

 

3. Ukladá MsHK Žilina uhradiť do 26.11.2010 na SsZĽH pokutu 83,00 € podľa Rozpisu

súťaží SsZĽH 2010 – 2011, II., Ustanovenia, bod č. 4. z dôvodu nenastúpenia družstva

MsHK Žilina na majstrovské stretnutie I. ligy mladších žiakov č. 6248 zo dňa 23.10.2010.

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní

odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

 

 

 

Baltazár   L a c a   v. r.                                                           Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽ                                                                 sekretár SsZĽH