Zápisnica  č. 2

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 27.10.2010.

Súťažná komisia SsZĽH  :

 

 

1. Schválila predohrávky majstrovských stretnutí I. ligy starších a mladšíciakov 15.kola zo dňa 13.11.2010 na nedeľu 31.10.2010 a to :                                                       č.9282 / 7282 HKM  Zvolen  –  MHK Dubnica nad Váhom o 9,00 a 11,30 hod.

č.8282 / 6282 MHK Dubnica nad Váhom  –  HKM Zvolen o 13,15 a 15,15 hod.

 

2. Schválila predohrávky majstrovských stretnutí I. ligy starších a mladších 14. kola zo dňa 06.11.2010 na stredu 03.11.2010 a to :

9275 / 7275 MŠHK Prievidza  –  HC ´05 Banská  Bystrica  o 9,00  a  11,30 hod.

8275 / 6275 HC ´05 Banská Bystrica  –  MŠHK Prievidza,  o 11,30 a 14,00 hod.

 

3. Schválila predohrávky majstrovských stretnutí I. ligy starších a mladších 15. kola zo dňa 13.11.2010 na utorok 09.11.2010 a to :

9280 / 7280 MHK  32  Liptovský Mikuláš  –  HK  Brezno  o  12,00 a 14,30 hod.

8280 / 6280 HK Brezno  –  MHK  32  Liptovský  Mikuláš  o 11,30 a 14,00 hod.

 

4. Schválila predohrávky majstrovských stretnutí I. ligy starších a mladších 17. kola zo dňa 20.11.2010 na nedeľu 14.11.2010 a to :

9292 / 7292 HC ´05   Banská   Bystrica  –  MsHK  Žilina  o 9,00  a  11,30  hod.

8292 / 6292 MsHK   Žilina  -  HC ´05   Banská  Bystrica  o  9,00  a  11,30  hod.

 

5. Oznamuje hokejovým klubom, že správny názov hokejového klubu je MHK MARTIN, o.z. / účastník nesúťažných stretnutí SDP 5. ročník – dievčatá /.

 

6. Na základe žiadosti. schválila zmenu hracieho času pre stretnutia SDP 5. ročník MHK Martin, o.z. hrané v domácom prostredí na 14,30 hod.

 

 

Baltazár   L a c a   v. r.                                                           Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                sekretár SsZĽH

 

 

Aktualizované ( Streda, 27 Október 2010 14:00)