Klubom 29. januára 2018, Bratislava
v súťažiach Extraligy juniorov,
Extraligy dorastu, Extraligy žien,
1. ligy juniorov, 1. ligy dorastu,
starších a mladších žiakov
Usmernenie k PP SZĽH čl. 13_a 14
13.5 Hosťovanie hokejistov vekovej kategórie juniori a dorastenci v zmysle tohto článku je povolené; to platí aj pre
hokejistky.
13.5.1 Hosťovanie hokejistov vekovej kategórie kadeti v zmysle tohto článku je povolené len v prípade, pokiaľ čl. 1.4.1
SP SZĽH stanoví hierarchiu viacerých úrovní a pomenovanie súťaží kadetov.
13.9 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v zmysle tohto článku len dvakrát počas prestupového obdobia v jednej
sezóne; tým nie je dotknutá možnosť pôsobenia hokejistov v súťažiach mladších žiakov, starších žiakov a v súťažiach žien
na základe striedavého štartu, ak bol striedavý štart povolený pred 15. februárom.
Pozn.: termín 15. februárom je textová chyba v PP SZĽH - na Kongrese SZĽH bol schválený prestupový termín 31.január.
A/. Štart hokejistov kategórie kadet, dorastenec, alebo junior podľa čl. 13 PP SZĽH (Hosťovanie hokejistu z vyššej do
nižšej súťaže striedavý štart) je po 31. januári až do konca súťažného obdobia povolený, avšak hráči týchto vekových
kategórii môžu štartovať len za klub v ktorom daný hráč odohral prvé majstrovské stretnutie po 31. 1. Takýto hráč musí
po tomto termíne dohrať sezónu v klube, za ktorý po 31. 1. nastúpil.
B/. Štart hokejistov kategórie kadet, dorastenec, alebo junior podľa čl. 14 PP SZĽH (Hosťovanie hokejistu z nižšej do
nižšej súťaže striedavý štart) je po 31. januári až do konca súťažného obdobia povolený, avšak hráči týchto vekových
kategórii môžu štartovať len za klub v ktorom daný hráč odohral prvé majstrovské stretnutie po 31. 1. Takýto hráč musí
po tomto termíne dohrať sezónu v klube, za ktorý po 31. 1. nastúpil.
C/. Štart hokejistov kategórie mladší žiaci, starší žiaci a ženy podľa čl. 13 PP SZĽH (Hosťovanie hokejistu z vyššej do
nižšej súťaže striedavý štart) po 31. januári do skončenia súťažného obdobia v súťažiach mladších žiakov, starších žiakov
a žien je povolený.
Štart hokejistov kategórie mladší žiaci, starší žiaci a ženy podľa čl. 14 PP SZĽH (Hosťovanie hokejistu z nižšej do
vyššej súťaže striedavý štart) po 31. januári do skončenia súťažného obdobia v súťaži mladších žiakov, starších žiakov a
žien je povolený.
D/. Štart hokejistov kategórie starší žiak, podľa čl. 14 PP SZĽH (Hosťovanie hokejistu z nižšej do vyššej súťaže striedavý
štart) v kategórii kadet (v rámci ostaršenia v inom klube ako materskom) je po 31. januári až do konca súťažného
obdobia povolený, avšak hráči týchto vekových kategórii môžu štartovať len za klub v ktorom daný hráč odohral prvé
majstrovské stretnutie po 31. 1. Takýto hráč musí po tomto termíne dohrať sezónu v klube, za ktorý po 31. 1. nastúpil.
E./ 2.1.15 prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je od 1. mája
bežného roku do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí
pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej
časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak
IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového
obdobia.
Výkonný výbor SZĽH na poslednom zasadnutí nepotvrdil zmeny prestupového obdobia, preto prestupový termín pre
hráčov do klubov, alebo medzi klubmi zostáva do 31.1.2018, 23:59 dokedy je možné podať žiadosti prostredníctvom
EM SZĽH.
Ďalšie výnimky môže stanoviť VV SZĽH.
Karol Belko v.r. Jaroslav Laifer v.r. Ing. Igor Guryča v. r.
koordinátor EM SZĽH Matrika, IS SZĽH riaditeľ súťaží a regionálneho rozvoja SZĽH
Na vedomie: Odd. rozhodcov SZĽH, Medzinárodné odd. SZĽH
U S M E R N E N I E

Klubom
29. januára 2018, Bratislava
v súťažiach Extraligy juniorov,
Extraligy dorastu, Extraligy žien,
1. ligy juniorov, 1. ligy dorastu,
starších a mladších žiakov


Usmernenie k PP SZĽH čl. 13_a 14

  • 13.5 Hosťovanie hokejistov vekovej kategórie juniori a dorastenci v zmysle tohto článku je povolené; to platí aj pre hokejistky.

  • 13.5.1 Hosťovanie hokejistov vekovej kategórie kadeti v zmysle tohto článku je povolené len v prípade, pokiaľ čl. 1.4.1 SP SZĽH stanoví hierarchiu viacerých úrovní a pomenovanie súťaží kadetov.

  • 13.9 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v zmysle tohto článku len dvakrát počas prestupového obdobia v jednej sezóne; tým nie je dotknutá možnosť pôsobenia hokejistov v súťažiach mladších žiakov, starších žiakov a v súťažiach žien na základe striedavého štartu, ak bol striedavý štart povolený pred 15. februárom.
    Pozn.: termín 15. februárom je textová chyba v PP SZĽH - na Kongrese SZĽH bol schválený prestupový termín 31.január.
  • A/. Štart hokejistov kategórie kadet, dorastenec, alebo junior podľa čl. 13 PP SZĽH (Hosťovanie hokejistu z vyššej do nižšej súťaže striedavý štart) je po 31. januári až do konca súťažného obdobia povolený, avšak hráči týchto vekových kategórii môžu štartovať len za klub v ktorom daný hráč odohral prvé majstrovské stretnutie po 31. 1. Takýto hráč musí po tomto termíne dohrať sezónu v klube, za ktorý po 31. 1. nastúpil.

  • B/. Štart hokejistov kategórie kadet, dorastenec, alebo junior podľa čl. 14 PP SZĽH (Hosťovanie hokejistu z nižšej do nižšej súťaže striedavý štart) je po 31. januári až do konca súťažného obdobia povolený, avšak hráči týchto vekových kategórii môžu štartovať len za klub v ktorom daný hráč odohral prvé majstrovské stretnutie po 31. 1. Takýto hráč musí po tomto termíne dohrať sezónu v klube, za ktorý po 31. 1. nastúpil.

  • C/. Štart hokejistov kategórie mladší žiaci, starší žiaci a ženy podľa čl. 13 PP SZĽH (Hosťovanie hokejistu z vyššej do nižšej súťaže striedavý štart) po 31. januári do skončenia súťažného obdobia v súťažiach mladších žiakov, starších žiakov a žien je povolený. Štart hokejistov kategórie mladší žiaci, starší žiaci a ženy podľa čl. 14 PP SZĽH (Hosťovanie hokejistu z nižšej do vyššej súťaže striedavý štart) po 31. januári do skončenia súťažného obdobia v súťaži mladších žiakov, starších žiakov a žien je povolený.

  • D/. Štart hokejistov kategórie starší žiak, podľa čl. 14 PP SZĽH (Hosťovanie hokejistu z nižšej do vyššej súťaže striedavý štart) v kategórii kadet (v rámci ostaršenia v inom klube ako materskom) je po 31. januári až do konca súťažného obdobia povolený, avšak hráči týchto vekových kategórii môžu štartovať len za klub v ktorom daný hráč odohral prvé majstrovské stretnutie po 31. 1. Takýto hráč musí po tomto termíne dohrať sezónu v klube, za ktorý po 31. 1. nastúpil.

  • E/. 2.1.15 prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je od 1. mája bežného roku do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.
Výkonný výbor SZĽH na poslednom zasadnutí nepotvrdil zmeny prestupového obdobia, preto prestupový termín pre hráčov do klubov, alebo medzi klubmi zostáva do 31.1.2018, 23:59 dokedy je možné podať žiadosti prostredníctvom EM SZĽH.
Ďalšie výnimky môže stanoviť VV SZĽH.


Karol Belko v.r.                                              Jaroslav Laifer v.r.                                                          Ing. Igor Guryča v. r.
koordinátor EM                                              Matrika, IS SZĽH                                               riaditeľ súťaží a regionálneho rozvoja SZĽH

Aktualizované ( Streda, 31 Január 2018 16:46)