ORANGE MINIHOKEJ TOUR 2018

 

Žiadam všetky kluby aby sa prihlásili, kto má záujem na turnaj ORANGE MINIHOKEJ TOUR 2018   TURNAJ  V MINIHOKEJI 4. TRIED.

 

Regionálna časť v termíne 17-18.2.2018, ako aj kto by mal záujem zorganizovať tento turnaj.

Začiatok turnaja od 08.00 hod. predpokladané ukončenie o 15.30 hod.

 

Kategória: Hráči a hráčky narodení po 31.8. 2007 do 1.9.2008 (ročník 2007, 2008) žiaci a žiačky 4. tried a mladší. V prípade, že hráč je narodený pred 31.8.2007 a navštevuje 4. triedu ZŠ družstvo prinesie potvrdenie podpísané riaditeľom školy, že menovaný žiak navštevuje 4. triedu (nesmie byť prepadávajúci)!

Hráči a hráčky štartujú iba na platné hráčske licencie s priloženou aktuálnou súpiskou družstva, ktorá musí obsahovať  meno, priezvisko hráčov a číslo hráčskej licencie. Súpiska musí byť podpísaná trénerom a vedúcim družstva. Súpisku po kontrole odovzdajú zapisovateľovi v boxe časomeračov. Vekovo štartujúci mladší hráč musí  okrem registračného preukazu predložiť tlačivo o súhlase štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii (ostaršenie). Upozorňujeme, že je povolený štart len o jeden ročník vyššie t. j. žiak 3. triedy do 4. triedy.

Kontrola hráčskych licencií a súpisky družstva bude vykonaná na direktoriáte turnaja. Direktoriát turnaja sa uskutoční pred zahájeným turnaja o 07.00 h. resp. 08.00 h. Direktoriátu sa zúčastnia: zástupca organizátora turnaja, zástupcovia regionálnych zväzov a  zástupcovia zúčastnených klubov (tréner alebo vedúci družstva). Zástupcovia zúčastnených klubov (tréner alebo vedúci družstva), ktorí prídu na regionálnu časť podľa vylosovania neskoršie sa zúčastnia kontroly RP 30 min. pred zahájeným vlastného stretnutia. Žiadame o dôslednú kontrolu požadovaných podkladov k štartu hráčov. V prípade nezrovnalostí nebudú hráči pripustení do turnaja!

 

 

Ing. Ľuboš JAKUBEC
regionálny rozvojový manažér SsZĽH

 

 


Aktualizované ( Utorok, 30 Január 2018 23:18)