Organizačné pokyny

na predsezónny seminár funkcionárov mimo ĽP ľadového hokeja licencie „I. E“

 

Usporiadateľ   :   Stredoslovenský zväz ľadového hokeja, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica

Termín :           20. augusta 2017

Miesto :           Stredná odborná škola, Pod Bánošom 6376/80, / Sásová /,  974 11 Banská Bystrica

 

Zraz funkcionárov mimo ĽP je dňa 20.08.2017 o 13:30 hod. - Stredná odborná škola Pod Bánošom 6376/80, / Sásová /, 974 11 Banská Bystrica.

  • Ukončenie semináru je dňa 20.08.2017 o 17:00 hod.
  • Účastnícky poplatok funkcionárov je stanovený vo výške 5,- €/ funkcionár, ktorý je potrebné uhradiť na účet SsZĽH vo VÚB Banská Bystrica, číslo účtu: 1697675351 / 0200.
  • Účasť na vlastné náklady.!!!!!
  • Záväzne sa môže každý funkcionár prihlásiť formou vrátenia priloženej záväznej návratky spolu s kópiou dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku / možnosť platby spolu z jedného HK / na hore uvedenú adresu alebo na email : Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript najneskôr do 30.07.2017.
  • Žiadame hokejové kluby, aby zabezpečili na seminár čo najväčší počet funkcionárov mimo ĽP, nakoľko budú informovaní o dôležitých zmenách, či už registračných preukazoch( po novom licencií), IS systému SZĽH a zápisoch o stretnutí.

 

  • Na seminár je potrebné priniesť:
  1. Písacie potreby
  2. Platnú licenciu / preukaz / funkcionára,
  3. Pre nových účastníkov :

1x fotografiu o rozmeroch 2,5 x 3,5 cm  a výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Každý funkcionár pre získanie licencie bude preskúšaný zo znalostí pravidiel ľadovvého hokeja. ( link) http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/odborne-okienko-lh-2014-2015-c-1

O zaradení do zoznamu IS funkcionárov mimo ĽP licencie „I. E“ rozhodne Komisia rozhodcov SsZĽH na základe splnenia podmienok seminára.

 

 

Ján Majling, v.r.                                                                Drahomír Mydlo

predseda KR SsZĽH                                                            sekretár SsZĽH

0917 623747                                                                    0905 294602

 


Aktualizované ( Štvrtok, 01 Jún 2017 12:20)