Stredoslovenský zväz ľadového hokeja Banská Bystrica

 

P  O  Z  V  Á  N  K A


Pozývame Vás na rokovanie Konferencie Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja, ktorá sa uskutoční


v  utorok  27. júna 2017  o  14.30 hod.


v Kongresovom centre Hotela DIXON, Švermova 23, Banská Bystrica s nasledovným programom :

1.  Otvorenie, schválenie programu Konferencie  SsZĽH

2.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3.  Schválenie rokovacieho poriadku

4.  Vyhodnotenie súťaží SsZĽH v súťažnom ročníku  2016 / 2017

5.  Správa  mandátovej  komisie

6.  Správa predsedu SsZĽH o činnosti  za obdobie od  29.9.2016

7.  Informácia o hospodárení  SsZĽH  v roku  2016  a  schválenie  rozpočtu na  rok  2017

8.  Správa revíznej komisie

9.  Diskusia

10.  Príprava  hokejovej  sezóny  2016 / 2017

11.  Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia z  Konferencie SsZĽH

12.  Záver

 

 

 

Vyplnený delegačný list žiadame doručiť najneskôr do 19. 6. 2017 na adresu :

Stredoslovenský zväz ľadového hokeja, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica / email : Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript / .

 

Delegovaným účastníkom / 1 jeden z HK / rokovania Konferencie  SsZĽH bude preplatené cestovné vo výške cestovného hromadným dopravným prostriedkom.

 

 

Mgr. Miroslav  M a r c i n k o, v.r.                                                          Drahomír  M y d l o, v.r.

predseda  SsZĽH                                                                                     sekretár SsZĽH

 

 

 

 

V  Banskej  Bystrici  dňa  24.05.2017

Aktualizované ( Utorok, 30 Máj 2017 14:43)