Oznamujeme Vám, že v sezóne 2016/2017 došlo k zmene systému delegovania rozhodcov na stretnutia  v súťažiach riadených SsZĽH a prezerania vydaných delegačných listov a to :
- Delegačný list rozhodcov pre súťaže SsZĽH bude zverejňovaný na
internetovej stránke www.rozhodca.net <http://www.rozhodca.net/>.
- Kluby a rozhodcovia sú povinní delegačné listy priebežne sledovať, pretože sa v nich budú zverejňovať zmeny jednotlivých stretnutí,delegácií a iné oznamy.
- Delegačné listy nebudú v písomnej forme zasielané hokejovým klubom ani rozhodcom.
S pozdravom
Drahomír Mydlo, v.r.                   Ján Majling, v.r.
sekretár SsZĽH                         predseda KR SsZĽH
mobil:0905294602                       0917 623747
Oznamujeme Vám, že v sezóne 2016/2017 došlo k zmene systému delegovania rozhodcov na stretnutia  v súťažiach riadených SsZĽH a prezerania vydaných delegačných listov a to :
- Delegačný list rozhodcov pre súťaže SsZĽH bude zverejňovaný na internetovej stránke www.rozhodca.net.
- Kluby a rozhodcovia sú povinní delegačné listy priebežne sledovať, pretože sa v nich budú zverejňovať zmeny jednotlivých stretnutí,delegácií a iné oznamy.
- Delegačné listy nebudú v písomnej forme zasielané hokejovým klubom ani rozhodcom.
S pozdravom
Drahomír Mydlo, v.r.                   Ján Majling, v.r.
sekretár SsZĽH                         predseda KR SsZĽH
mobil:0905294602                       0917 623747