O Z N A M

Trénerská komisia SsZĽH pripravuje v marci / 13. týždeň / I. časť školenia pre uchádzačov o licenciu "D" trénera ľadového hokeja.

Záujemci o získanie licencie zasielajte prihlášky na MO SZĽH - Mgr. I. Andrejkovič a kópiu na SsZĽH najneskôr do 15. 3.2017.

 

Koloman Bielečka                                                Drahomír  Mydlo

predseda TK SsZĽH                                               sekretár SsZĽH

0903 691998                                                          0905 394602


 

 

 

 


 

 

O Z N A M

Trénerská komisia SsZĽH pripravuje v dňoch 17.-18.3. 2016 I. časť školenia trénerov ľadového hokeja licencie " D ", ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici.

Pokyny pre účastníkov školenia :

- prihlášku na školenie - / nájdete na webe SZĽH  pokiaľ ste ju už nezaslali / zaslať na SZĽH, Mgr. Igor Andrejkovič, 0918234636

- poplatok za školenie vrátane poplatku za vydanie licencie je 165 €, ktorí sú povinný účastnici uhradiť do 22.02.2016 na účet

SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351, VÚB Banská Bystrica.

- zaväznú účasť na školení žiadame potvrdiť  e-mailom najneskôr do 22.02.2016 !

- v prípade, že počet prihlásených účastníkov klesne pod 18, školenie sa neuskutoční  o čom budú prihlásení účatníci vyrozumení  e-mailom.

- ubytovanie a stravovanie je na vlastné náklady účastníkov

- so sebou je potrebné si doniesť :

- písacie potreby, hokejovú výstroj vč. puku / brankári - brankársku /

- jednu fotografiu 3,5 x 2,5 cm

- overený doklad o ukončení vzdelania - minimálne stredoškolské,  /vek 18 rokov/

- fotokópiu Rodného listu

- na záverečné skúšky "Výpis z Registra trestov"

- doklad o úhrade poplatku za školenieKoloman  Bielečka                                                    Drahomír  Mydlo

predseda TK  SsZĽH                                                  sekretár  SsZĽH

0903 691998                                                           0905 294602

 

O Z N A M  !


Školenie I. časti uchádzačov o licenciu "D" trénera ľadového hokeja sa uskutoční v dňoch 17.-18.3.2016.

Zraz 17.3.2016 o 11,00 hod. na zimnom štadióne HC ´05  Banská Bystrica.

 

Drahomír  Mydlo

sekretár SsZĽH


 

O Z N A M  !

 

Školenie II. časti uchádzačov o licenciu "D" trénera ľadového hokeja  sa  uskutoční  v  dňoch 22.-24.4.2016

v učebniach UMB  Banská Bystrica, Tajovského 40.

Zraz uchádzačov je dňa  22.4.2016  o 09.45 hod. vo vestibule  UMB.

 

Drahomír  Mydlo

sekretár  SsZĽH


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizované ( Streda, 22 Február 2017 09:14)