Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Z á p i s   č. 13  /  2 0 1 3 – 2 0 1 4

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  21. 3. 2014.

 

 

Rozhodnutie : 13- – 1/13-14 :

a) Trestá brankára HK Brezno Samuela Bušniaka č. RP 24672 zastavením činnosti nepodmienečne na 4 majstrovské stretnutia za udretie protihráča bez zranenia / TH / v majstrovskom stretnutí Poštová banka I. ligy mladších žiakov č. 7284 družstiev HK Brezno – MŠK Púchov zo dňa 15.3.2014 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 9, písm. a).

Trest sa prenáša do sezóny 2014/2015 do 4 kola súťaže.

 

b) Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 10.4.2014 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2013 / 2014, II. Ustanovenie, bod 3.

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.

 

d) Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 10.4.2014 pokutu 10,00 € podľa DP SZĽH, Príloha 2B, bod 13, nezáujem klubu o prerokovanie disciplinárneho prípadu, po udelení TH menovanému brankárovi – nedodržanie ustanovenia čl. 26, DP SZĽH.

 

Rozhodnutie : 13- – 2/13-14 :

a) Trestá hráča HC Lučenec Lukáša Györgyho č. RP 23390 zastavením činnosti  nepodmienečne na 1 majstrovské stretnutie z dôvodu obdržania 5 VT v majstrovskom     stretnutí Orange I. lige starších žiakov „B“ č. 11129 družstiev HK Lokomotíva Nové Zámky - HC Lučenec zo dňa 15.3.2014, podľa DP SZĽH, čl. 36.

V zmysle čl. 36, písm. h) DP SsZĽH rozhodla, že trest zastavenia činnosti  nepodmienečne na 1 majstrovské stretnutie z dôvodu obdržania 5 VT v poslednom majstrovskom  stretnutí sa do súťažnej sezóny 2014/2015 neprenáša.

b) Ukladá HC Lučenec uhradiť na SsZĽH do 10.4.2014 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi  podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2013 / 2014, II. Ustanovenie, bod 3.

 

Rozhodnutie : 13- – 3/13-14 :

Ukladá rozhodcovi Ivanovi Šilhavíkovi uhradiť do 10.4.2014 na SsZĽH – číslo  účtu 1697675351/0200 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,00 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a ) z dôvodu, že umožnil štart hráča HC Lučenec Lukáša Györgyho č. RP 23390 bez predloženia registračného preukazu / na čestné prehlásenie zást.  klubu / v majstrovskom stretnutí Orange I. ligy starších žiakov „B“ č. 11129 zo dňa 15.3.2014 družstiev HK Lokomotíva Nové Zámky – HC Lučenec.

 

Na vedomie ZsZĽH – Ing. Milan Novák.

 

 

Rozhodnutie : 13- – 4/13-14 :

Ukladá rozhodcovi Petrovi Bachúrikovi uhradiť do 10.4.2014 na SsZĽH – číslo účtu 1697675351/0200 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,00 € podľa DP SZĽH,  čl. 18, písm. a ) z dôvodu umožnil štart hráča HC Lučenec Lukáša Györgyho č. RP 23390 bez predloženia registračného preukazu / na čestné prehlásenie zást.  klubu / v majstrovskom stretnutí Orange I. ligy starších žiakov „B“ č. 11129 zo  dňa 15.3.2014 družstiev HK Lokomotíva Nové Zámky – HC Lučenec.

 

Na vedomie ZsZĽH – Ing. Milan Novák.

 

 

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

Ján Ď u r a n a v. r. Drahomír M y d l o

predseda DK SsZĽH sekretár SsZĽH