Zápisnica  č. 1

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 27.9.2013.

Súťažná komisia SsZĽH :

1. Na základe žiadosti HK ALTIS Námestovo schválila zmenu úradného začiatku majstrovských stretnutí v domácom prostredí ORANGE I. liga starších žiakov „B“ a Poštová banka I. liga mladších žiakov „B“ na 10:00 a 12:30 hod.

2. Na základe žiadosti HK ALTIS Námestovo schválila zmenu úradného začiatku stretnutí SDP – 5. ročník v domácom prostredí na 10:00 hod.

3. Na základe žiadosti MHK Blesky Detva schválila zmenu úradného začiatku stretnutí SDP – 5. ročník v domácom prostredí na 10:00 hod.

4.   Schválila výsledok dosiahnutí na ľadovej ploche 4 : 4 majstrovského stretnutia ORANGE I. ligy starších žiakov družstiev MHA Martin – MŠK Púchov, s.r.o. č. 9188 zo dňa 21.09.2013.

Odvovodenie :
Rozhodcovia stretnutia páni Michal Mišek, Filip Šimko a Andrej Jakubec pri kontrole dokladov pred začiatkom uvedeného stretnutia zistili a oznámili zástupcovi družstva hostí - MŠK Púchov, s.r.o., že dvaja ich hráči a to : hráč č. 23 Tomáš Ganáta č. RP 23868 a hráč č. 55 Michal Luhový č. RP 23259 nemajú doklad - formulár ostaršenia z 8. triedy do 9. triedy a z tohto dôvodu nemôžu nastúpiť na stretnutie. Stretnutie sa odohralo vrátane hráčov MŠK Púchov, s.r.o. č. 23 Tomáša Ganáta č. RP 23868 a č. 55 Michala Luhového č. RP 23259. Hlavný rozhodca uviedol do Zápisu o stretnutí, že sa stretnutie odohralo ako priateľské.
Na základe rozhodnutia KM SZĽH č. 4/12.9.2013 - druhý odsek, nie je potrebné predkladať formulár ostaršenia hráčov k stretnutiam z 8. triedy do 9. triedy.

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

Baltazár L a c a v. r. Drahomír M y d l o
predseda SK SsZĽH sekretár  SsZĽH

Aktualizované ( Pondelok, 30 Spetember 2013 21:48)