Z á p i s   č. 1 / 2 0 1 3  -  2 0 1 4

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 27. 09. 2013.

Rozhodnutie: 1 – 1 / 13-14

a) Trestá hráča MsHK Žilina, a. s. Andreja Jurgu č. RP 24829 zastavením činnosti nepodmienečne na 6 majstrovských stretnutí od 22.09.2013 za kopnutie protihráča bez zranenia v majstrovskom stretnutí Orange I. ligy starších žiakov č. 8187 družstiev  HKm Zvolen, a. s. - MsHK Žilina, a. s. zo dňa 21.09.2013 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 9, písm. a).

b) Ukladá MsHK Žilina, a. s. uhradiť na SsZĽH do 14.10.2013 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2013 / 2014, II. Ustanovenie, bod 3.

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MsHK Žilina, a. s.

Rozhodnutie: 1 – 2 / 13-14

a) Trestá hráča HC ´05 Banská Bystrica Juraja Baranku č. RP 25803 zastavením činnosti nepodmienečne na 4 majstrovské stretnutia od 22.09.2013 za pokus o kopnutie protihráča v majstrovskom stretnutí Poštová banka I. ligy mladších žiakov č. 7186 družstiev HC ´05 Banská Bystrica – HK Brezno zo dňa 21.09.2013 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 9, písm. a).

b) Ukladá HC ´05 Banská Bystrica uhradiť na SsZĽH do 14.10.2013 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2013 / 2014, II. Ustanovenie, bod 3.

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HC ´05 Banská Bystrica.

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v  zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján Ď u r a n a v. r. Drahomír M y d l o

predseda DK SsZĽH sekretár SsZĽH

Aktualizované ( Pondelok, 30 Spetember 2013 21:49)